Herunder finder du de spørgsmål, vi oftest støder på, når samtalen omhandler dødsboer:

 

Hvor indberettes dødsfaldet?

Den læge, som laver dødsattesten, indberetter dødsfaldet til folkeregisteret. herfra går der besked videre til SKAT, pengeinstitutter og forsikringer om dødsfaldet. Den nærmeste familie skal kontakte sognepræsten i det sogn, hvor den afdøde boede. Sognepræsten underretter skifteretten og oplyser en kontaktperson, som skifteretten kan skrive til.

 

Hvornår skal vi til møde i skifteretten?

Det er sjældent, skifteretten holder møde i dødsboer. Når skifteretten modtager dødsanmeldelsen fra sognepræsten, sender skifteretten en vejledning til kontaktpersonen og beder om en opringning. Hvis kontaktpersonen ikke kan eller vil behandle boet selv, opfordrer skifteretten til, at arvingerne kontakter en advokat.

 

Kontoen er lukket – hvad gør jeg?

Når pengeinstituttet registrerer dødsfaldet, skal det lukke den afdødes konto. Kontoen åbnes først igen, når du har fået en skifteretsattest. Ofte kan du forhandle med pengeinstituttet om at få udbetalt penge fra kontoen til nødvendige udgifter til begravelsen eller til driften af den afdødes virksomhed. Det kan din advokat hjælpe dig med.

 

Hvad må vi?

Så længe du ikke har fået en skifteretsattest, kan du ikke disponere over den afdødes ting. Du har dog ret – og pligt – til at sørge for, at den afdødes formue ikke går tabt, eller at der ikke sker skade på ejendom. Så du må for eksempel gerne tage værdifulde ting hjem til opbevaring, sørge for forsvarlig aflåsning, udføre frostsikring osv. Sørg for at være mindst 2, der hjælper hinanden, så du ikke bliver udsat for mistænkeliggørelse fra andre arvingers side.

 

Hvad er en skifteretsattest?

Skifteretsattesten udstedes af skifteretten som bevis for, hvem der kan disponere i boet. Hvis der er flere arvinger, disponerer de i fællesskab. Skifteretsattesten bruges f.eks. til at åbne den afdødes konti eller bankboks, eller når afdødes ejendom skal sælges.

 

Hvornår må vi dele arven?

Når I har modtaget skifteretsattesten, afgør I selv, hvornår I vil dele arven imellem jer. Hvis I deler, før boet er slut, skal I underrette skattevæsenet om det. I risikerer også at komme til at hæfte for gælden, hvis I deler, før alle kreditorer er betalt.

 

Kan jeg fragå arv og gæld?

Ingen arvinger hæfter for den afdødes gæld. Hvis du sørger for, at alle kreditorer er betalt, før du eller dine medarvinger modtager arv, hæfter du ikke for gælden. Hvis der ikke er penge nok i boet til at betale gælden, kan du bede om at få en advokat til at gøre boet op og dele det, der er, mellem kreditorerne. Du hæfter ikke for den gæld, der ikke bliver dækket.

 

Hvornår slutter boet?

De fleste boer sluttes med en boopgørelse, der viser afdødes formue og gæld, og hvordan arven er fordelt. Det tager som regel mellem ½ og 1½ år at gøre et bo op. Hvis et bo er skattepligtigt, skal der indsendes selvangivelse sammen med boopgørelsen.

For mere information omkring dødsboer, kontakt venligst:

 

Ellen Marie Kaae, advokat (H)

Lis Daugaard, advokat

Ørn Bergmann advokat (H)

 
 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab