Spørgsmål:
Min mor er afgået ved døden. Blandt hendes papirer dukker et gældsbrev op underskrevet af den mand, som for nogle år siden købte hendes hus. Gælden er ikke indfriet.


Skal hele gældsbrevet indfris nu i forbindelse med opgørelsen af dødsboet?

 


Svar:

Det beløb, som køberen skylder din mor, er et aktiv i hendes dødsbo, og det skal derfor med i boopgørelsen.

Om hele beløbet skal indfris i forbindelse med dødsfaldet, afhænger af flere ting.

For det første kan der være taget stilling til det i selve gældsbrevet.


Hvis det her fremgår, at der er aftalt en afvikling af gældsbrevet, vil udgangspunktet være, at gældsbrevet ikke kan forlanges indfriet på grund af dødsfaldet. Køberen har da ret til at fortsætte afviklingen af gældsbrevet som hidtil, og I søskende bliver så nødt til at blive enige om, hvem af jer, der skal arve gældsbrevet (evt. kan I beholde det i fællesskab). Gældsbrevets værdi skal sættes til en kursværdi, som afhænger af, hvilken afdragsprofil det har.


Hvis det derimod er aftalt, at gældsbrevet er et anfordringsgældsbrev, så kan I som arvinger forlange gælden indfriet. Udgangspunktet vil være, at gældsbrevet i så fald har kurs 100. Dette gælder dog ikke, hvis din køber er ude af stand til at betale af på gælden og heller ikke ejer noget, som kan sælges og dække gælden.

For det andet kan I som arvinger beslutte, at I vil undlade at kræve hele gælden indfriet, selv om der er mulighed for det. Det kan I naturligvis gøre, hvis I er enige om det, men det kan også tænkes, at én af jer overtager gældsbrevet og beslutter, at det ikke skal kræves indfriet nu.

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab