Spørgsmål:

Hvis man er erklæret insolvent og står til at arve et beløb på 100-200.000 kr. får man så de penge og kan kreditorer tage arven? Hvordan forholder man sig? Vil det være bedst at frasige sig arv og gæld? Jeg syntes jo ikke, kreditorer skal tage hele beløbet.

 

Svar:

Der gælder forskellige regler, alt efter om den, du skal arve efter, er død eller stadig lever.

Hvis vedkommende stadig lever, kan du give et arveafkald. Du kan sammen med den, du skal arve, aftale om arven i stedet skal tilfalde dine børn, eller den skal tilfalde andre arvinger, f.eks. dine søskende. Et sådant arveafkald kan dine kreditorer ikke tilsidesætte. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du har givet arveafkald og senere søger en gældssanering, vil skifteretten sandsynligvis nægte dig gældssanering.

Der er også den mulighed, at den, du skal arve efter, opretter et testamente, vor han/hun gør dig arveløs. Det kan heller ikke tilsidesættes af kreditorerne, og det får heller ingen indflydelse på en eventuel gældssanering for dig.


Hvis den, du skal arve, allerede er død, er der ikke meget du kan gøre. Hvis du giver arveafkald, kan kreditorerne forlange at få pengene alligevel, og så må de andre arvinger i boet aflevere det, som du har givet afkald på.


Hvis du ikke giver arveafkald, går pengene dog ikke automatisk til kreditorerne. De skal først opdage, at du har arvet og derefter rejse krav om at få del i arven. Så hvis du selv modtager arven og har fået pengene udbetalt, kan kreditorerne kun kræve at få det, som du ikke har nået at bruge.

 

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab