Herunder finder du de spørgsmål, vi oftest støder på, når samtalen omhandler forsikring og erstatningskrav:

 

Hvornår kan jeg få erstatning?

Der er 4 betingelser, som skal være opfyldt, for at du kan få erstatning: Nogen skal have handlet ansvarspådragende - dvs. handlet på en måde, som man kan bebrejde ham eller hende. Handlemåden skal have påført dig en skade. Skaden skal have medført et tab for dig. Skadevolderen skal have haft mulighed for at forudse, at du ville få et tab ved hans handlemåde.

 

Hvordan fastsættes erstatningens størrelse?

Hvis du er den skadelidte, er det dig, der skal bevise størrelsen af dit tab. Det kan ofte være vanskeligt, fordi du skal dokumentere, hvad der skyldes skadevolderens handling, og hvad der skyldes andre påvirkninger. Har du lidt et driftstab, kan noget af det skyldes naboens forurening, som han skal erstatte, og andet kan skyldes dårligt vejr i høsten, som han ikke kan gøres ansvarlig for.

 

Hvorfor dækker min ulykkesforsikring ikke min tilskadekomst?

I ulykkesforsikringernes betingelser findes der rigtig mange forhindringer, som man skal over, før der kommer penge ud. Der skal være tale om en ulykke, dvs. en udefrakommende begivenhed, som forsikringstageren ikke selv er herre over. Mange forsikringer undtager ulykker sket under ekstrem sportsudøvelse. Tilskadekomsten skal have haft en følge, som er dækket af forsikringen. Nogle forsikringer dækker fx kun varige mén og tab af erhvervsevne, men ikke andre tab eller udgifter. Endelig kan det tænkes, at du har fået en forkert afgørelse – og så kan du klage.

For mere information omkring forsikring og erstatning, kontakt venligst:

 

Jacob Carl, advokat

Ellen Marie Kaae, advokat (H) 

Ørn Bergmann, advokat (H)

 
 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab