Herunder finder du de spørgsmål, vi oftest støder på, når samtalen omhandler konflikter og civile tvister:

 

Kan jeg selv føre en retssag?

Der er i loven ingen krav om, at du skal bruge en advokat, men de fleste opdager hurtigt, at det ikke er let at klare en retssag selv. Hvis du skal have omkostningerne dækket af din retshjælpsforsikring, forlanger forsikringsselskabet, at du bruger en advokat.

 

Er der frister for, hvornår jeg skal anlægge sag?

Dit krav må ikke være forældet. Det betyder normalt, at der skal anlægges sag, inden kravet er 3 år gammelt. En del love indeholder kortere frister for anlæg af sag. I lejeloven er der fx en frist på 6 uger til at anlægge sag, hvis en lejer protesterer mod varmeregnskab, huslejeforhøjelse eller en opsigelse.

 

Kan jeg få en håndværker til at udtale sig om mit krav?

Det kan du godt, og udtalelsen kan vejlede din advokat om, hvor stort kravet i stævningen skal være. Udtalelsen kan ikke bruges som bevis i sagen. Her skal begge parter i fællesskab udpege en sagkyndig, som skal foretage syn og skøn. Nogle gange foretager man syn og skøn, før sagen anlægges. Så kan parterne bedømme, om der overhovedet er grund til at føre sag. Først når der er afholdt syn og skøn, kan eventuelle skader, som der kræves erstatning for, repareres.

For mere information omkring konflikter og retssager, kontakt venligst:

 

Ellen Marie Kaae, advokat (H)

Lis Daugaard, advokat

Ørn Bergmann advokat (H)

 

 
 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab