Herunder finder du de spørgsmål, vi oftest støder på, når samtalen omhandler landbrug:

 

Hvad er et driftsfællesskab?

Det er et samarbejde mellem mindst to separate landbrugsbedrifter med det formål at opnå kombinations- og stordriftsmæssige fordele. Forskellen fra en egentlig sammenlægning er, at ejendomsretten til den faste ejendom almindeligvis holdes uden for samarbejdet.

Man kan indgå et driftsfællesskab på flere niveauer. Et fuldt driftsfællesskab er en fælles varetagelse af den samlede produktion, hvor et delvist driftsfællesskab er et samarbejde om udvalgte funktioner, fx investeringer i fælles maskiner, produktionsanlæg mv.

 

Hvad er høstpant?

Når du køber såsæd, gødning og kemikalier, kan betalingen ofte udskydes til høsten, mod at du giver leverandøren pant i din høst. Høstpant skal tinglyses på samme måde, som man tinglyser pant i maskiner. Der er altså ikke pant i hele ejendommen - kun i afgrøderne. Høstpant skal tinglyses senest 14 dage efter, at levering er begyndt. Høstpantet skal afregnes i forbindelse med høsten og bortfalder i begyndelsen af det næste år.

 

Hvad er krydsoverensstemmelse?

Retten til at modtage EU-støtte til et landbrug er kædet sammen med en lang række krav om, at du har orden på din bedrift. Hvis du overtræder fx dyreværnsregler eller miljøregler, får du reduceret din EU-støtte. Størrelsen af reduktionen afhænger af, hvor alvorlig overtrædelsen er. Disse regler om sammenhæng mellem EU-støtten og kravene til landbruget kaldes krydsoverensstemmelseskrav.

 

Hvornår kan en forpagtningsaftale opsiges?

Hvis aftalen ikke selv siger noget om opsigelsesvarsler, kan du efter tinglysningsloven opsige en forpagtning inden Sct. Hans til ophør den 1. maj året efter. Dette varsel gælder også, hvis den forpagtede ejendom går på tvangsauktion, og forpagtningsaftalen ikke er tinglyst.

 
 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab