Spørgsmål indkommet på hjemmesiden 28/11-2013

 

X Kommune har netop vedtaget lokalplan yyy med tillæg zz.

I høringsperioden fremgår zoneforhold at være og FORBLIVE landzone.

Nu, i det vedtagne tillæg zz skifter zonen til BYZONE efter råd fra naturstyrelsen og vedtaget i byrådet på sidste møde.

Er denne fremgangsmåde i orden?

 

 

Svar afsendt til oplyst email 29/11-2013

 

Jeg kan selvfølgelig ikke lave en tilbundsgående undersøgelse på sådan et uforpligtende svar, men jeg har undersøgt planerne på kommunens hjemmeside, og der fremgår det ganske rigtigt, at kommuneplanstillæg nr. zz har været i høring og, det fremgår af tillægget, at området har landzonestatus og skal forblive således. Jeg kan dog ikke finde tillægget under de vedtagne tillæg til kommunalplanen, så umiddelbart ser det ikke ud til at være vedtaget endnu (men høringsperioden er udløbet).

 

Hvis det er korrekt, at man har sendt tillægget i høring med én bestemmelse om zonestatus, og derefter vedtager det med en anden bestemmelse om zonestatus, så vil det ikke være en korrekt fremgangsmåde, idet det jo vil gøre Planlovens bestemmelser om høringsperioder illusoriske.

 

I sidste ende er det en konkret vurdering, men udgangspunktet må være, at kun helt små og kosmetiske ændringer (såsom kommafejl o.l.) må ændres i planen/tillægget imellem høringsperioden og vedtagelsen.

 

Det, som kommunen skal gøre, såfremt de får lyst til / behov for at ændre noget væsentligt i planen efter den er fremlagt til høring, det er, at ændre planen til det nye indhold og så gentage proceduren med en høringsperiode.

 

Zonestatus må umiddelbart betegnes som en væsentlig ændring, men jeg er dog ikke helt sikker på, at det i det konkrete tilfælde spiller en særlig stor rolle, men det kræver en mere tilbundsgående analyse af tillæggets indhold og indvirkningerne på området m.v.

 

Om tillægget i sig selv er ”i orden”, har jeg ikke vurderet, men reglerne ifølge Planloven er således (kort fortalt): Kommunen kan kun lave et tillæg til kommuneplanen, såfremt det er nødvendigt for at gennemføre en lokalplan, og den lokalplan må ikke stride imod kommuneplanens grundlæggende tanke, og kommuneplanen som helhed (med/uden tillæg) skal holde sig indenfor rammerne af regionsplanen. Derudover kommer naturligvis en lang række regler omkring selve vedtagelsen, såsom høringsperiode o.m.a.

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab