Spørgsmål:

Har mine kreditorer mulighed for at tage min personskadeerstatning og et beløb, som jeg vil få udbetalt for tab af forsøger i forbindelse med dødsfald?

 

Svar: 

Nej – hvis man anbringer pengene rigtigt, kan kreditorerne ikke tage dem.

 

Retsplejelovens § 513 siger, at:

Udlæg kan ikke foretages i erstatning for invaliditet eller tab af forsørger, eller i godtgørelse i forbindelse hermed, hvis beløbet tilkommer skadelidte eller den, som har mistet en forsørger. Er beløbet udbetalt, kan udlæg dog ske, medmindre summen ved indsættelse på særskilt konto i bank eller sparekasse eller på anden måde, er holdt klart adskilt fra skyldnerens øvrige formue. Tilsvarende gælder om renter og udbytte af kapitalen.

Det er almindeligt accepteret, at invaliditet omfatter i hvert fald erhvervsevnetabserstatning og mén godtgørelse.

Hvis du holder pengene adskilt fra din øvrige formue som anvist i § 513, er de ”kreditorbeskyttede”.

 

Spørgsmålet er, om kreditorbeskyttelsen falder væk, fordi et beløb på f.eks. kr. 600.000 dækkende tab af forsørger, er blevet indsat på en almindelig lønkonto, hvor der allerede er et indestående på kr. 20.000. 

Hvis du straks – inden for 1-3 dage – får hævet beløbet og får indsat beløbet på en ny separat oprettet konto, således at beløbet er holdt adskilt fra dine øvrige konti, bortfalder kreditorbeskyttelsen ikke. Men lader du pengene stå, bortfalder kreditorbeskyttelsen.

Det er derfor muligt at opretholde kreditorbeskyttelsen, selvom en personskadeerstatning eller tab af forsørger, fejlagtig er blevet indbetalt på en eksisterende konto sammen med et eksisterende indestående, hvis erstatningen flyttes umiddelbart derefter.

Hvad nu hvis du f.eks. bruger erstatningen til køb af fast ejendom samtidig med, at du optager kreditforeningslån. Betyder det, at man mister kreditorbeskyttelsen?

Svaret er nej. Ejendommen vil så være kreditorbeskyttet.

Men, hvis du efterfølgende optager nye kreditforeningslån i ejendommen, som f.eks. bliver anvendt til renovering og vedligeholdelse af ejendommen, vil det desværre medføre, at kreditorbeskyttelsen bortfalder.

 

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab