Spørgsmål indkommet på hjemmesiden

Betragtes svigerbarn som nær slægtning v. for eksempel overdragelse af fast ejendom til svigerbarnet?

 

Svar afsendt til oplyst email 18/6-2014

 

Kære X

 

Tak for dit spørgsmål. Desværre er det ikke et spørgsmål, man kan besvare med et ja eller nej.

 

Hvis der er en udskudt skat knyttet til ejendommen, kan svigerbarnet ikke overtage skatten; svigerbarnet er ikke nævnt i skattelovens opremsning af de nærtstående personer, som kan succedere, som det hedder.

 

Vi kan forestille os, at der ved overdragelsen af ejendommen fastslås en skattepligtig fortjeneste. Hvis det er en søn, der overtager, kan sælger og køber aftale, at køber skal overtage pligten til at betale skat, sådan at skatten først skal betales, den dag sønnen sælger ejendommen. Sælger man i stedet til svigerdatteren, kan hun ikke overtage skatten, og den kommer sælger derfor til at betale i året efter salget.

 

Hvis der gives en gave til svigerbarnet i forbindelse med handlen, er de første ca. 20.000 kr. fritaget for gaveafgift. Af resten skal der betales en gaveafgift på 15 %. Det skyldes, at svigerbørn er nævnt i bestemmelserne om nærtstående i bo- og gaveafgiftsloven.

 

Hvis du har uddybende spørgsmål, er du selvfølgelig velkommen til at vende tilbage.

 

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab