Når et barn bliver adopteret, skifter det juridisk set familie. Adoptivforældrene får forældremyndighed og forsørgerpligten over barnet, og barnet får arveret efter adoptivforældrene og deres familie.


Barnet er ikke længere arving i sin biologiske familie. Hvis f.eks. de biologiske forældre ønsker, at barnet stadig skal have arveret efter dem, skal de derfor oprette testamente.

 

Gamle regler:


Reglerne om adoption har ikke altid været sådan. Hvis adoptionen er sket mellem 1923 og 1957, har barnet arveret efter både sin biologiske familie og efter sine adoptivforældre. 


I 1957 var der dog mulighed for, at adoptivforældrene kunne bede om, at gamle adoptioner fik samme virkning, som de, der var foretaget i 1957 eller senere. Hvis det er sket, er ændringerne i adoptionen registreret hos Socialministeriets Ankestyrelse.


Adoptioner, som er sket før 1923, har ingen virkninger med hensyn til arveret. Barnet beholder altså sin arveret efter den biologiske familie og havde ingen arveret efter sine adoptivforældre og deres familie.

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab