BNBO er en arealudpegning omkring en indvindingsboring tilhørende en almen vandforsyning. Udpegningen er foretaget for at sikre drikkevandet.


Udpegningerne fremgår af kommunens indsatsplan og er ikke ens i alle kommuner, men afhænger af forskellige parametre og kommunens beslutninger.


Iflg. miljøbeskyttelseslovens § 24 har kommunen, efter en konkret vurdering, mulighed for at give et påbud eller forbud i de udpegede områder.


Miljøbeskyttelsesloven foreskriver desuden et beskyttelsesareal i en cirkel med radius på 25 m omkring boringen.

Inden for BNBO kan der nedlægges forbud mod eller gives påbud om:

 

  • Oplag og håndtering af kemikalier, herunder olie- og benzinprodukter, opløsningsmidler, samt salt, pesticider og gødning. 
  • Vaskepladser til brug for landbrugsdrift og anden erhvervsmæssig anvendelse. 
  • Aktiviteter, anlæg eller forhold med henblik på at forebygge eller forhindre uheld, overdosering eller fejlanvendelse af kemikalier, herunder olie- og benzinprodukter, opløsningsmidler, samt salt, pesticider og gødning. 
  • Anvendelse af pesticider på afgrøder, gårdspladser, fodboldbaner m.m. med henblik på at forebygge spild, uheld og fejldoseringer. 
  • Etablering af jordvarmeanlæg, oplag af kemikalier i miljøcontainer, herunder olie- og benzin-produkter, opløsningsmidler samt salt, pesticider og gødning.

 

Sker der rådighedsindskrænkninger i BNBO er der, ligesom ved indsatsplaner, regler om fuld erstatning.

 

Der foreligger en vejledning til landmanden om BNBO, udarbejdet af SEGES. Vejledningen han fås ved henvendelse til TELLUS Advokater eller SEGES.

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab