Landsretten har i fire sager idømt bøder på 10.000 – 25.000 kroner, fordi virksomhederne havde oplyst priser uden moms til forbrugere.  Bødeniveauet må forventes i fremtiden at blive retspraksis.

 

Hvad er fakta ved prismarkedsføring:


Det vil være en overtrædelse af markedsføringsloven at oplyse priser uden moms til forbrugere – og det kan udløse en bøde. Bødestraffen er i dag i størrelsesordenen 10.000,00 – 25.000,00 kr. for små virksomheder. Større virksomheder må forvente højere bødestraffe.


Priser, som markedsføres over for private forbrugere, skal altid have moms indregnet i prisen. Det er ikke nok at angive, at en aktuel pris er uden moms (fx ”ekskl. moms”), og at der vil blive lagt moms oveni den oplyste pris. Dette gælder også for salg over nettet. En god ide´ er altid at oplyse fragt, gebyr og porto for fremsendelse af varen.


Priser, som kun markedsføres over for virksomheder, kan lovligt oplyses uden moms. Men da mange virksomheder også sælger til private, skal der oplyses moms i den samlede pris for ikke at skabe forvirring.


Hvis du overfor forbrugere markedsfører en vare som "gratis", "uden betaling" eller tilsvarende, skal varen reelt også være gratis, hvilket betyder, at du fx ikke må betinge modtagelsen af varen af, at forbrugeren tilmelder sig dit nyhedsbrev. Du må ikke i din virksomhed oplyse priser, som kan vildlede forbrugerne – og hvis den pris, du markedsfører, ikke er den reelle pris, som forbrugeren skal betale for ydelsen eller produktet, så er det vildledende.


Der gælder også særlige regler for, hvordan du markedsfører før/nu priser. Som hovedregel skal du kunne dokumentere, at en ydelse eller et produkt har haft en normalpris i mindst seks uger forud for et eventuelt tilbud. Herudover kan et tilbud kun markedsføres i en periode på to uger.

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab