En servitut er ofte et dokument, hvor der er beskrevet, at andre end ejendommens ejer har en begrænset ret over ejendommen. Det kan være en begrænsning i din råderet på ejendommen, f.eks. at du ikke må plante noget, der bliver højere end 1 meter, og f.eks. en færdselsret, der giver en anden ret til at køre eller gå på en vej eller sti på ejendommen.


Offentligretlige servitutter er, når det er en myndighed, der har ret over ejendommen. Det kan for eksempel være, at der er nogle ting på ejendommen, du ikke må ændre på uden tilladelse fra kommunen. Det kan også være, at der er offentlig brugsret over f.eks. en sti, som går igennem din grund. Eller som der gælder for mange af naboerne til vore lufthavne, at der er en begrænsning i, hvor højt man må bygge eller opføre master o.lign. af hensyn til flysikkerheden.


En servitut skal være tinglyst for at være officielt gældende. At den er tinglyst betyder, at den er registreret i tingbogen, hvor alle kan slå den op og læse indholdet.


Du kan finde ud af, om der er en servitut på en ejendom via  www.tinglysningsretten.dk  og her tjekke, hvad der gælder for den ejendom, du er interesseret i.


Er du i tvivl om, hvad servitutten betyder, kan en advokat være et besøg værd for at hjælpe dig med at forstå indholdet.


Har du først skrevet under på overdragelsesaftalen, er du forpligtet til at overholde de tinglyste servitutter, der er på ejendommen, uanset om du er bekendt med dem eller ej.

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab