Artikel af advokat Jesper Theilmann Jensen

Det er nu fastslået ved dom fra Østre Landsret, at brugen af sikringsbeslag til døre og vinduer ikke opfylder forsikringsselskabernes betingelser for at opnå forsikringsdækning.


I den konkrete sag havde husejeren benyttet et PN sikringsbeslag, der var anbragt i inderste position (den såkaldte udluftningsfunktion) til at sikre sig mod indbrud. Uheldigvis for husejeren var sikringsbeslaget ikke i stand til at forhindre et indbrud gennem netop dette vindue, og forsikringsselskabet nægtede dækning med den begrundelse, at forsikringsdækning af tyveri kræver, at dette sker fra en forsvarligt aflåst bygning.


Byretten og senere Østre Landsret fandt, at et sikringsbeslag ikke yder samme sikkerhed som et lukket og haspet vindue, hvorfor de to former for lukning ikke kan sidestilles, og hvorfor forsikringsselskabet er berettiget til at afvise at foretage dækning.


Så hvis man har sikringsbeslag på sine døre og/eller vinduer er det vigtigt at være bevidst om, at dette ikke er en tyverisikring (og i henhold til det under landsretssagen afholdte syn og skøn end ikke en tyverihæmmende foranstaltning…) og at man aldrig må forlade sin ejendom uden, at døre og vinduer er forsvarligt aflåst. 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab