Udskriv
Skrevet af Holger Bjørnskov
Publiceret: Fredag, 10. maj 2019

Ifølge Naturbeskyttelseslovens § 26a må nedlæggelse af veje og stier ikke ske, uden forudgående skriftlig anmeldelse til kommunen.


Reglen er gældende for veje og stier, der er gennemgående (mellem 2 andre veje) eller f.eks. fører til natur eller kulturminder (blind vej).


Kommunen vurderer, om den ansøgte vej eller sti er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 26a, herunder start og slut, og dermed, om den er gennemgående.


En vej eller sti kan nedlægges, hvis kommunen ikke inden 4 uger fra anmeldelse enten har truffet afgørelse om, at vejen ikke må nedlægges eller har truffet afgørelse om at ville foretage en nærmere vurdering af vejen.


Kommunen kan træffe afgørelse om, at vejen ikke må nedlægges, såfremt vejen eller stien har væsentlig rekreativ betydning, og såfremt der ikke findes eller etableres tilfredsstillende alternative løsninger.


Hvorvidt vejen har væsentlig rekreativ betydning, vil blive undersøgt ved en høring af de omkringboende og af relevante interesseorganisationer.


Når det er afklaret, hvorvidt vejen har væsentlig rekreativ betydning, vil kommunen afgøre, om vejen kan nedlægges fysisk.