Den 13. april 2018 traf Vestre Landsret afgørelse om, at gaver, som var givet gennem en årrække, ikke blev anerkendt i givers dødsbo.

 

Historien bagved var, at Giver G i 2013 havde overdraget sit sommerhus til sine børn, B og C. Købesummen blev berigtiget ved, at G gav børnene hver en afgiftsfri gave, og B og C udstedte gældsbrev på ca. 1 mio. kr.

 

I 2017 døde G. B og C forklarede i skifteretten, at de hvert år havde talt med G om gældsbrevet og havde aftalt med hende, at hun ikke skulle give dem yderligere gaver, da gældsbrevet skulle afvikles med det, som hun kunne give afgiftsfrit. Der blev ikke skrevet noget om dette, hverken på gældsbrevet eller andre steder. 

 

Efter dødsfaldet noterede boets advokat på gældsbrevet, at der var nedskrevet med ca. 850.000 som følge af afgiftsfrie gaver. 

 

Skifteretten mente ikke, det var bevist, at der var afviklet noget på gældsbrevet. Derfor blev der beregnet boafgift af det fulde pålydende på 1 mio. kr.

 

Afgørelsen er den sidste i en lang kæde af afgørelser med samme tema: Det er ikke nok, at arvingerne siger, at et gældsmellemværende er nedbragt med gaver. Det skal kunne bevises, dels at gaven overhovedet er givet, dels hvornår det er sket.

Det betyder, at der ved hvert års gave skal dokumenteres det tidspunkt, hvorpå den er givet.

 

Der er i princippet 3 muligheder for at få gaven godkendt: 

  • Der laves hver gang, der gives en gave, en påtegning på gældsbrevet, hvor giver skriver under på, at der gives en gave i form af en nedskrivning af gældsbrevet. Påtegningen skal dateres, og 2 uvildige vidner skal skrive under på, at det er givers underskrift, og at dateringen er rigtig.
  • Giveren overfører kontante gaver fra sin egen konto til hvert af børnenes konti. Børnene kan herefter evt. bruge pengene til at nedbringe gældsbrevet ved at overføre beløbet tilbage til giver.
  • Giver har gældsposten med i sin årsrapport, så man der kan se, at gælden er blevet mindre år for år. Denne metode er god nok, så længe giver får lavet årsrapport, men når giver ikke (længere) får det, skal der skiftes til én af de andre metoder.

 

Det beløb, som du afgiftsfrit kan give hvert af dine børn, børnebørn og oldebørn er i 2018 på 64.300 kr. Det afgiftsfrie beløb kan gives hvert år. Hvis der i ét år gives mere end det afgiftsfrie beløb, skal der betales gaveafgift på 15% af det, som ligger ud over det afgiftsfrie beløb. Også selv om der ikke i året før eller året efter er givet gaver. Det er derfor vigtigt at dokumentere, præcis hvornår gaven er givet.

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab