Det digitale samfund er på mange måder den fagre nye verden, men den rummer, præcis som den gamle verden, mange fælder og risici. 

 

Vi har gennem mange år vænnet os til at bruge betalings- og kreditkort og har hørt mange advarsler om, vigtigheden af at holde de til kortene hørende PIN-koder hemmelige.

 

Hvis et betalings- eller kreditkort misbruges, vil det udstedende pengeinstitut som hovedregel dække størstedelen af tabet, idet der kan ske fradrag af en såkaldt ”selvrisiko”. Som udgangspunkt er ”selvrisikoen” på kr. 1.100, men kan stige til kr. 8.000, såfremt skadelidte har været så letsindig at oplyse koden til en person, der efterfølgende har misbrugt kortet. 

 

Kun i tilfælde, hvor skadelidte dels har oplyst koden til en person, der efterfølgende har misbrugt kortet og dels ikke har sørget for at underrette pengeinstituttet om det formodede misbrug, har pengeinstitutterne helt kunnet nægte at dække tabet.

 

Med den øgede digitalisering skal vi nu til at vænne os til endnu en form for misbrug, nemlig misbrug af NemID. Her har Østre Landsret nu stadfæstet en byretsdom fra Nykøbing Falster, der stiller strengere krav til hemmeligholdelsen af koder, end vi er vant til fra vore betalings- og kreditkort.

 

Da der ved brug af NemID er tre sikkerhedskomponenter i form af CPR-nr., kodeord og nøglekort (hvor traditionelle betalings- og kreditkort kun har én i form af PIN-koden) kom begge retsinstanser frem til, at en borger kan hæfte for de økonomiske konsekvenser, som et misbrug af NemID kan medføre. 

 

I det konkrete tilfælde var en uheldig borger ude for, at person der kendte borgerens kodeord, og som uden borgerens vidende havde fået adgang til borgerens nøglekort og CPR-nr., optog et lån i et pengeinstitut. Denne låneoptagelse fandt såvel Retten i Nykøbing Falster, som Østre Landsret, at borgeren hæftede for.

 

Det er værd at bemærke, at hverken byretten i Nykøbing Falster eller Østre Landsret lod det forhold, at der var tale om digitalt dokumentfalsk føre til, at borgeren undgik at hæfte for låneoptagelsen, hvilket står i kontrast til den klassiske dokumentfalsk, hvor borgere kan påberåbe sig dette som en stærk ugyldighedsgrund.

 

Læren af alt dette er, at man skal være omhyggelig med, hvordan man sikrer NemID’s sikkerheds-komponenter (CPR-nr., kodeord og nøglekort):

- Opbevar aldrig dit nøglekort sammen med papirer, hvor dit CPR-nr. fremgår.

- Oplys aldrig dit kodeord til andre og undgå også at skrive det ned.

- Brug aldrig samme kodeord til NemID, som du bruger i anden sammenhæng.

- Hvis du har et foto af dit nøglekort liggende på din telefon, så pas på at andre ikke får adgang til at se billedet.

- Hvis du mister dit nøglekort eller mistænker, at andre har fotograferet/kopieret kortet, så få det straks spærret.

- Hvis du mistænker, at andre har fået kendskab til dit kodeord, så få det straks ændret.

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab