Manden blev pålagt bidragspligt i 1 år til hustruen til trods for, at de havde levet sammen i 2 år og efterfølgende kun været gift i et ½ år.

 

Skrevet af advokat Ørn Bergmann

 

En 42-årig kvinde flyttede fra Ukraine til Danmark i 2011. I juni 2013 indledte hun et ægteskabslignende samlivsforhold med den 46-årige mand. I marts 2016 blev de gift. Kvinden, der er  uddannet psykolog, ophørte under samlivet efter ønske fra hendes mand med at modtage danskundervisning og undlod at få et arbejde. I november 2016 blev samlivet ophævet.

 

Manden blev i forbindelse med parternes separation pålagt bidragspligt over for hustruen i 1 år.

 

Landsretten kom frem til dette resultat med den begrundelse, at uanset ægteskabet først er indgået den 26. marts 2016 og afsluttet i oktober samme år, må det efter parternes forklaring lægges til grund, at de har levet i et ægteskabslignende forhold siden 2013, hvor hustruen har været forsørget af manden, bl.a. på grund af, at hun har støttet ham i hans privatliv. Hustruen har derfor heller ikke under ægteskabet haft fornøden mulighed for at følge danskkursus og dermed skaffe sig arbejde her i landet. På denne baggrund fandt retten, at manden skal pålægges bidragspligt over for hustruen i 1 år.

 

Hvorfor det skulle være 1 år sagde Landsretten, at godt nok har samlivet / ægteskabet været kortvarigt, men hustruen er veluddannet og efter hendes egen forklaring ville hun inden for ½ til 1 år være i stand til at skaffe sig efter sine livsvilkår tilstrækkeligt underhold til at forsørge sig selv. Men da hun har behov for sprogundervisning i en overgangsperiode, blev varigheden af bidragspligten fastsæt til 1 år.

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab