Skrevet af Holger Bjørnskov

 

Landsaftaler om elanlæg, vand- og spildevandsanlæg samt teleanlæg.

 

Alle aftaler er nu ajourført og opdateret med tallene for 2018.

 

Landsaftalerne er en aftale om standardiserede principper og takster for erstatning for anlæg, der anbringes på eller i landbrugsjord.

Aftalerne er indgået mellem Landbrug og Fødevarer og: 

• Dansk Energi (for elanlæg)

• Dansk vand- og spildevandsforening (DANVA) og Danske vandværker

• TDC og Telia (for teleledninger)

 

Aftalerne er indgået for at forklare og forenkle sagsbehandlingen, hvor der er behov for at anbringe anlæg til gavn for almenvellet i almindelig landbrugsjord.

 

Landsaftalerne er delt i 3 separate hæfter, der benævnes som landsaftale om:

Elanlæg på Landbrugsjord 

Vand- og spildevandanlæg i landbrugsjord

Teleledninger i Landbrugsjord.

 

Aftalerne kan fås ved henvendelse til Tellus Advokater, hvor vi i øvrigt gerne hjælper i ekspropriationssager.

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab