Afhjælpning af mangler 

Håndværksmesteren har, i den udstrækning det er muligt, ret og pligt til at tilbyde afhjælpning, så det færdige arbejde bliver som aftalt. Afhjælpningen skal foregå inden for rimelig tid og uden udgift og væsentlig ulempe for dig.

Får håndværksmesteren ikke gang i afhjælpningsarbejdet, eller går sagen på anden måde i stå, kan du sende et rykkerbrev - et såkaldt påkrav.

 

 

Syn og skøn 

Når der opstår en strid, vil det ofte være nødvendigt at få en uvildig part ind i sagen, så det kan afgøres, hvad der er af mangler, forsinkelser og lignende. Man behøver ikke at være ude i en retssag for at afholde en skønsforretning, men man kan afholde et syn og skøn, som udmeldes af retten.

På den måde sikrer man sig bevis for fejlen, dens omfang og får en pris på, hvad det vil koste at få fejlen udbedret.

Hvis en part selv har fået lavet en undersøgelse eller erklæring, kan den som udgangspunkt ikke være bevis i sagen. Den, der har lavet undersøgelsen eller erklæringen, kan man heller ikke bruge som vidne i retten, så det er vigtigt, at du får sagen startet rigtigt, så du ikke bruger penge på noget, der ikke får betydning.

Indtil beviset er sikret, kan du ikke udbedre fejlen. 

 

 

Afslag i prisen

Kan eller vil håndværksmesteren ikke afhjælpe, eller er afhjælpning umulig, kan du kræve et afslag i prisen, der svarer til manglen.

 

 

Erstatning

Kan du dokumentere, at du har lidt et tab som følge af, at håndværkerens arbejde ikke er udført fagmæssigt korrekt, vil du i nogle tilfælde kunne kræve erstatning.

 

 

Hæve aftalen 

Er der tale om væsentlige mangler, kan du i yderste konsekvens ophæve aftalen med håndværkeren. Har dele af arbejdet værdi for dig, skal disse dele dog betales. Er hele arbejdet værdiløst, kan du ophæve hele aftalen.

Ønsker du at ophæve aftalen, må du forvente at få brug for professionel hjælp, bl.a. fra en advokat.

 

 

En ny håndværker 

Hvis den oprindelige håndværker ikke afhjælper en mangel inden for en rimelig tid, kan du tilbageholde den del af betalingen, som det vil koste at lade en anden færdiggøre arbejdet. 

Du skal ikke tilkalde en ny håndværksmester, før det står fuldstændigt klart, at den oprindelige håndværksmester har mistet sin ret til at gøre arbejdet færdigt. 

Tilkalder du for hurtigt en ny håndværksmester, risikerer du at skulle betale til dem begge. Når et problem af denne art opstår, er det bedst at få professionel hjælp. 

Det er vigtigt at betale den del af regningen, som vedrører det arbejde, der er tilfredsstillende udført, da der kan løbe renter på. Det gælder særligt, hvis du har reklameret over mindre mangler, og det kun er et lille beløb, du med rimelighed kan tilbageholde.

 

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab