Fra 1. januar 2018 indfører Danmark nye regler om, hvilket lands lov, der skal gælde for ægtepar med tilknytning til udlandet.

Disse regler gælder for ægtepar, hvor den ene eller de begge bor her i landet, når de skal skilles, eller den ene af dem dør.

 

Ægteparret boede her i landet, da de blev gift.

Her er udgangspunktet, at det er danske regler, der skal anvendes ved skilsmisse og dødsfald. 

 

Ægteparret boede i udlandet, da de blev gift

Hvis de boede i samme land ved indgåelsen af ægteskabet, gælder dette lands regler. Ellers gælder reglerne i det land, hvor de begge først boede samtidig efter brylluppet.

Har de ikke på noget tidspunkt boet sammen, gælder det lands regler, hvor de begge var statsborgere. Er de ikke statsborgere i samme land, gælder det lands regler, som de begge havde tættest tilknytning til ved ægteskabets indgåelse. 

I alle tilfælde, hvor et ægtepar har boet her i landet i mere end 5 år, får de automatisk dansk ret i deres ægteskab. For de, som allerede bor her den 1. januar 2018, regnes de 5 år fra 1. januar 2018.

 

Ændring af, hvilket lands regler, der skal anvendes

Ægtefæller kan aftale, at reglerne i et andet land end det, som følger af loven, skal gælde for deres ægteskab.

Hvis én af dem eller de begge er udenlandske statsborgere, kan de aftale, at reglerne i et land, hvor den ene af dem er statsborger, skal gælde. 

Hvis én af dem er flyttet til udlandet, kan de også aftale, at reglerne i dette land skal gælde i stedet for de danske, også selv om de begge er danske statsborgere.

Aftaler om, hvilket lands regler, der skal bruges, skal indgås ved ægtepagt.

 

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab