Vi ser rigtigt ofte, at forældre i testamenter eller gavebreve bestemmer, at arv eller gave skal være særeje.

En sådan bestemmelse betyder ikke noget for, hvad du må bruge arven eller gaven til – du kan frit bruge kontante gaver til at købe ting for eller rejse dem op. Du kan sælge ting, du har arvet eller fået som særeje og bruge pengene til, hvad du vil. Den eneste begrænsning er, at du ikke må forære din ægtefælle det, du har fået som særeje. Det vil blive betragtet som en omgåelse af særejebestemmelsen.

 

Identifikation af særejet

Ved skilsmisse og evt. også ved dødsfald – alt efter hvad der er bestemt i testamentet eller gavebrevet – skal det, som er gjort til særeje, ikke deles med den anden ægtefælle. Det afgørende er, at du kan finde ud af, hvor dit særeje er blevet af. Reglerne er nemlig lavet sådan, at hvis du har fået en kontant særejegave på f.eks. 100.000 kr. fra dine forældre, og du har brugt pengene på at købe ny bil – så er bilen særeje. Når bilen er slidt op, er dit særeje forsvundet. Har du i stedet købt obligationer for pengene, så er obligationerne dit særeje, som du ikke skal dele. Særejet består altså, så længe du kan følge det, uanset om der sker mange køb og salg undervejs.

 

Sammenblandinger

Ofte sker der det med særejegaver, at pengene bliver brugt sammen med andre penge til at købe større ting – og så er særejet jo blevet blandet sammen med andre penge, som ikke er særeje.

Det afgørende for, om det du har købt, bliver særeje, er om de andre penge er lånte penge eller det er nogen, du selv har.

Hvis du bruger gaven på 100.000 kr. til at købe et sommerhus, og du låner hele resten af købesummen, er hele sommerhuset særeje.

Hvis du derimod ud over de 100.000 fra gaven betaler 50.000 kr. mere i udbetaling af dine andre penge, og låner resten, så er sommerhuset særeje med 2/3 og delingsformue med 1/3. 

Er friværdien ved skilsmisse steget til 450.000 kr., vil de 300.000 kr. være særeje, og de 150.000 kr. skal deles med din ægtefælle.

 

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab