Gaver mellem ægtefæller

Efter den 1. januar 2018 er der ikke længere krav om, at ægtepar skal oprette en gaveægtepagt, hvis den ene ægtefælle giver den anden en gave.

Hvis der før den 1. januar 2018 er givet en gave, uden at der er lavet ægtepagt, bliver gaven gyldig efter den 1. januar 2018.

Det er selvfølgelig et krav, at alle andre betingelser for at anse en gave for gyldig, er opfyldt.

De vigtigste betingelser er her:

• Gaven skal have realitet. Det betyder, at den ægtefælle, som giver gaven, skal have ”givet slip”. Er det en kontant gave, skal pengene være overført til modtagerægtefællen. Er det en ejendom, skal der være gennemført en egentlig handel med tinglysning af skøde og overtagelse af den gæld, som er på ejendommen.

• Giverægtefællen skal selv medvirke. Gaver der er givet ved, at modtagerægtefællen bruger en fuldmagt til givers konto til at overføre penge til sig selv, er ikke i orden.

• Giveren skal beholde formue nok til at kunne betale sin egen gæld. Hvis giver har gjort sig insolvent ved gaven, kan giverens kreditorer få giveren erklæret konkurs og ad den vej forlange, at gaven går tilbage.

 

Aftaler om særeje 

Når et par aftaler, at de skal have særeje – helt eller delvist – i deres ægteskab – skal de oprette en ægtepagt. Det sker ved, at de laver et papirdokument, som de begge underskriver. Dokumentet skal derefter uploades på tinglysning.dk, hvorefter de begge skal underskrive igen med digital signatur.

Herefter er ægtepagten gemt på tinglsyning.dk. Ægtepagten er ikke offentlig tilgængelig, men ægteparret, som har oprettet ægtepagten, kan selv logge sig på med digital signatur og finde ægtepagten.

 

Aftaler om ændring af delingsregler

Ægtepar, som har en tilknytning til udlandet, kan i vidt omfang selv bestemme, hvilket lands regler, der skal gælde for deres ægteskab. (læs mere her)

Hvis de bor i Danmark, skal en sådan aftale laves i en ægtepagt for at være gyldig.

 

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab