Planloven er blevet moderniseret med det formål at give kommuner, virksomheder og borgere bedre rammer for at skabe udvikling og vækst i hele Danmark, under fortsat hensyntagen til natur og miljø.

 

Det er stadig - i de fleste tilfælde - kommunen der skal træffe beslutningen, ud fra en politisk vejledning/be-slutning.

 

Moderniseringen giver nye udviklingsmuligheder i landdistrikterne:

• Overflødiggjorte bygninger i landzone kan som hovedregel tages i brug til håndværks- og industrivirksomhed, mindre butikker, liberale erhverv, forenings- og fritidsformål, bolig, samt lager og kontorformål m.v. uden landzonetilladelse.

• Helårshuse i landzone kan udvides til 500 m2 uden landzonetilladelse.

• Der kan dog fortsat kræves dispensation/tilladelse efter anden lovgivning (f.eks. byggeloven, naturbeskyttelsesloven og vejloven) til de forhold, der er omfattet af lempelserne.

• Kommunen får mulighed for at udpege omdannelseslandsbyer, hvor der er videre rammer for landzoneadministrationen.

• Forældelsesfristen for landzonetilladelser ændres fra 3 til 5 år.

• Kommunerne kan meddele en frist på op til 10 år til opførelse af en bolig, hvis der samtidig stilles krav om nedrivning af den hidtidige bolig.

 

Vejledning til ændringerne forventes i høring inden udgangen af 2017. 

 

Ud over ovennævnte, der hovedsageligt vedrører landbrug, indeholder moderniseringen også ændringer på andre områder.

 

Kilde: Erhvervsstyrelsen

 

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab