En mand og en kvinde var blevet gift i 2002. Den 9. april 2014 blev de skilt, og manden døde den 4. juli samme år. Kvinden fik udbetalt summer fra gruppe-livsforsikring og fra livsforsikring på grundlag af oplysninger i CPR-registeret og erklæringer fra kvinden. 

 

Manden havde ikke indsat særligt begunstigede. 

 

Mandens to døtre fra et tidligere ægteskab anlagde sag mod selskaberne og kvinden, idet de mente, at de efter skilsmissen var nærmeste pårørende efter forsikrings-aftalelovens § 105 a, stk. 1. 

 

Kvinden forklarede bl.a., at manden havde haft et alkoholmisbrug, som han tidligere havde forsøgt at komme ud af, og at hun havde anmodet om skilsmissen for at få ham til at holde op med at drikke. Det havde imidlertid aldrig været meningen at forlade ham. De havde da også fortsat boet sammen som tidligere, og de havde planlagt ferie sammen. Huset, de boede i, var heller ikke sat til salg, men de havde spurgt en ven om værdien, idet de overvejede at flytte til noget mindre. 

 

Vestre Landsret antog som skifteretten på den baggrund, at ingen af dem havde haft planer om at ophæve samlivet. Kvinden opfyldte derfor betingelserne i forsikrings-aftalelovens § 105 a, stk.2, nr. 2. som siger, at nærmeste pårørende er forsikrings-tagerens ægtefælle, eller en samlever, der opfylder kravene i stk. 2, (har levet sammen med forsikringstageren i et ægteskabslignende forhold på en fælles bopæl i de sidste 2 år før dødsfaldet) og først herefter ens børn eller arvinger.

 

Landsretten konkluderede, at da der ikke forelå omstændigheder, der kunne føre til et andet resultat, var beløbene med rette udbetalt til kvinden.

 

Konklusionen på dette må være, at er man først flyttet fra hinanden, separeret eller skilt, da bør man sørge for at få ændret sine begunstigelses-klausuler i sine forsikringer.

 

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab