Den 1. september 2017 trådte Lov om fremtidsfuldmagter i kraft.

 

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er et enkelt og privat alternativ til en almindelig fuldmagt og til et offentligt fastsat værgemål. Formålet med fremtidsfuldmagter er at styrke retten til selvbestemmelse og gøre det muligt, at du under betryggende former kan påvirke egne forhold og liv på trods af sygdom eller anden form for mental svækkelse. Loven skal derudover forebygge misbrug af fuldmagter. 

Selv om du opretter fremtidsfuldmagt i dag, vil den først kunne sættes i kraft, hvis du en dag bliver syg eller mentalt svækket. Med andre ord er det en forsikring på, at du selv kan bestemme, hvem der skal tage sig af dine personlige og økonomiske forhold, den dag du ikke længere selv er i stand til det. 

 

Fremtidsfuldmagtens indhold

Du kan selv bestemme indholdet af fuldmagten, og du har mulighed for at udstede en fuldmagt om økonomiske og/eller personlige forhold. Du giver en person, du har tillid til, mulighed for at handle på dine vegne over for både private og det offentlige.

Da en fremtidsfuldmagt bliver oprettet mange år før, den eventuelt skal bruges, er det vigtig, at du får taget konkret stilling til, hvad en fuldmagt skal indeholde. Du kan lave en meget generel fuldmagt eller begrænse fuldmagten til en eller flere bestemte ting. Men få taget stilling, så der ikke senere opstår tvivl.

Det anbefales derfor, at du søger rådgivning hos en advokat, når du skal oprette en fuldmagt for at sikre, at indholdet tager konkret højde for dine ønsker.

 

Hvem kan oprette en fremtidsfuldmagt?

Du skal være fyldt 18 år og i stand til at handle fornuftsmæssigt.

Alle bør overveje at oprette en fremtidsfuldmagt, så man selv kan træffe bestemmelse om, hvem der skal varetage ens interesser, når man ikke selv er i stand til det.

 

Hvordan oprettes en fremtidsfuldmagt?

Du kan selv oprette en fuldmagt, hvilket sker via den digitale tinglysning på www.tinglysning.dk.  Eller du kan kontakte en advokat, som rådgiver dig om indholdet og hjælper med at få formuleret fuldmagten, så der ikke opstår misforståelser om indholdet af fuldmagten, når den senere skal sættes i kraft. 

Når fremtidsfuldmagten er indført i fuldmagtsregistret, skal fuldmagten underskrives for en notar i retten inden for de næste 6 måneder. Det koster en retsafgift på 300,- kr. 

Notaren kontrollerer din identitet, at fremtidsfuldmagten er oprettet efter dit ønske, og at du fornuftsmæssigt er i stand til at oprettet fuldmagten. Med andre ord sikres det, at det er din egen fri vilje, der fremgår af fremtidsfuldmagten.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få oprettet en fuldmagt hos Statsforvaltningen. Du kontakter Statsforvaltningen og oplyser, at du ønsker at underskrive en fremtidsfuldmagt. Dog skal du forvente en ventetid på 2 til 3 uger fra, du har kontaktet Statsforvaltningen, til det er muligt at underskrive fuldmagten.  

Hvis du opretter fuldmagten ved Statsforvaltningen, skal du ikke også underskrive fuldmagten hos notaren. Statsforvaltningen sørger for, at fuldmagten bliver indført i registeret for fremtidsfuldmagter.

 

Hvornår træder en fremtidsfuldmagt i kraft?

Fremtidsfuldmagten bliver sat i kraft via Statsforvaltningen efter en henvendelse fra dig selv eller din fuldmægtig.  Samtidig med, at din fuldmægtig beder Statsforvaltningen om at sætte fremtidsfuldmagten i kraft, skal fuldmægtigen fremlægge en lægeerklæring for dig. Fuldmægtigen oplyse, om han/hun har talt med dig og din eventuelle ægtefælle/samlever om, at fremtidsfuldmagten skal sættes i kraft.

Når Statsforvaltningen har modtaget de nævnte oplysninger, tager de stilling til, om fremtidsfuldmagten skal sættes i kraft. 

Det koster et gebyr på 900 kr., at få fremtidsfuldmagten sat i kraft.

Efter at Statsforvaltningen har afgjort, at fremtidsfuldmagten skal træde i kraft, bliver den offentlig tilgængelig i Personbogen. Det betyder, at omverdenen tydeligt kan se, at fuldmægtigen kan handle på dine vegne.

Det er vigtig at understrege, at de nye fremtidsfuldmagter ikke erstatter de tidligere generalfuldmagter - HVIS du laver en generalfuldmagt, så er den også gældende efter at loven om fremtidsfuldmagter er trådt i kraft.

 

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab