En ændring af loven om ægtefællers formueforhold har været forberedt længe. Den er vedtaget af folketinget og træder i kraft den 1. januar 2018.

 

Nye begreber

Begreberne ”fælleseje” og ”formuefællesskab” , som har været anvendt i langt over 100 år, bliver afskaffet. Begrundelsen er, at begreberne har givet anledning til misforståelser. Folk har troet, at begge ægtefolk blev ejere af formuefællesskabet eller fællesejet – men juridisk har det betydet noget andet - nemlig: 

At formuen skulle deles i tilfælde af skilsmisse eller dødsfald – i modsætning til særeje, som ejer- ægtefællen selv kunne beholde.

I den nye lov har man indført et begreb, som hedder ”delingsformue”. Det dækker over den del af en ægtefælles formue, som skal deles ved skilsmisse eller dødsfald.

 

Nye regler om særeje

De nugældende regler om særeje har vi haft i knap 30 år. Erfaringerne har vist en del uklarheder og forhold, som ikke er hensigtsmæssige.

I den nye lov har man valgt at lave en mere grundig beskrivelse af, hvilke typer særeje man kan lave, om tidsbegrænsning af et særeje og om, hvordan et særeje kan afgrænses, hvis det ikke er hele formuen, som er særeje.

Der er også nye regler om, hvordan gæld, der vedrører særejet, behandles, og om pristalsregulering af særeje.

Ofte opstår i praksis problemet om, hvor et særeje er blevet af. En ægtefælle har måske arvet et beløb, som skal være særeje. Når ægteparret skal skilles nogle år senere, skal man kunne finde beløbet igen. Hvordan det kan lade sig gøre, indeholder loven også detaljerede regler om.

 

Nye regler om tinglysning   

Når et ægtepar aftaler særeje, skal deres aftale skrives i en ægtepagt, som skal tinglyses. Hidtil har det været sådan, at ægtepagten var offentlig tilgængelig – alle og enhver har kunnet få en kopi ved at kontakte tinglysningen.

Den offentlige adgang til ægtepagter bliver afskaffet, og fremover bliver det sådan, at opretteren selv kan slå ægtepagten op i tinglysningen ved brug af NEM-ID. 

Samtidig indføres adgang for folk, der har oprettet testamente hos notaren, til at slå dem op i tinglysningen.

 

Nye regler om gaver mellem ægtefæller

Hidtil har det været sådan, at ægtefolk, som giver hinanden gaver, der ligger ud over sædvanlige gaver til jul eller fødselsdag eller andre mærkedage, skal oprette ægtepagt.

Dette krav afskaffes nu, men ægteparret skal fremover på anden måde sikre sig tilstrækkeligt bevis for, at der er givet en gave.

 

Nye regler om pensioner, forsikringer og erstatninger

Reglerne om, hvordan pensioner, forsikringer og erstatninger behandles ved skilsmisse og ved den første ægtefælles død, er sidst revideret for 10 år siden.

Også disse regler har i den nye lov fået en ajourføring under indtryk af de erfaringer, der er gjort.

 

Nye regler om udenlandske ægtepars formue

Dansk retspraksis har hidtil været sådan, at et ægtepars formueforhold blev behandlet efter loven i det land, hvor manden boede, da de blev gift. Hvis ægteparret umiddelbart efter brylluppet flyttede sammen i et andet land, gælder dog lovgivningen i dette land. Hvis ægteparret ønskede noget andet, skulle de lave ægtepagt, hvilket lands love, der skulle bruges.

I den nye lov vendes det om. Alle ægtepar starter med loven i det land, som de første boede sammen i. Når de har boet i Danmark i mere end 5 år, går de over på dansk ret. Hvis de ønsker noget andet, skal de lave ægtepagt.

 

I de kommende uger behandler vi de enkelte lovændringer mere grundigt 

 

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab