Miljø- og fødevareklagenævnet har truffet afgørelsen efter vandløbslovens §35, stk. 1.

 

Nævnet giver ved afgørelsen landmanden/klageren ret i, at det er bredejeren, der har vedligeholdelsespligten af vandløbet. 

 

Når et vandløb krydser en offentlig vej, der er udskilt i matriklen, er bredejeren ”den der bestemmer over vejen”, altså i de fleste tilfælde kommunen.

 

Afgørelsen ophæver Middelfarts kommunes påbud om vedligeholdelse for så vidt angår den del af det private rørlagte vandløb, som løber under vejen.

 

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

 

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab