Domstolene har fornylig taget stilling til, om et arveafkald var gyldigt, når det var givet, mens arveladeren (altså den, som arven kommer fra) var i live.

 

Situationen var den, at en kvinde (A) gav afkald på arv efter sin mor (M), på betingelse af, at arven i stedet tilfaldt A's børn.

 

A gav papiret med afkaldet til M, der dengang boede på plejehjem. Et af Ms andre børn gennemgik arveafkaldet med hende og lagde det derefter sammen med Ms andre papirer.

 

1 år senere blev A erklæret konkurs, og året efter igen døde M.

 

As konkursbo krævede nu, at As andel af arven indgik i konkursboet.

 

Konkursboets kurator mente, at betingelsen om, at As børn skulle arve As andel, skulle positivt accepteres af M, og det var ikke sket. Derudover mente kurator, at M i 2012 var så alderdomssvækket, at hun ikke havde været i stand til at forstå arveafkaldet.

 

Både byretten og Østre Landsret kom til samme resultat: at arveafkaldet var gyldigt.

 

Retten fastslog, at betingelsen om, at børnene skulle arve, ikke krævede Ms accept. Det var derfor tilstrækkeligt, at arveafkaldet var kommet frem til hende, og at hun havde været i stand til at forstå det. 

 

Der blev afgivet forklaringer af Ms børn og børnebørn og fremlagt lægejournaler samt logbog fra plejehjemmet. Efter at have gennemgået dette materiale mente retten, at det var tilstrækkelig sikkert, at M havde modtaget arveafkaldet, og at hun var i stand til at forstå det. 

 

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab