Når din ægtefælle dør, opstår spørgsmålet, om der skal deles med børnene, og hvad det er, der skal deles.

En ægtefælle kan vælge at sidde i uskiftet bo. Det betyder, at du som efterlevende ægtefælle overtager alt, hvad din ægtefælle ejede. Du får som altovervejende hovedregel også udbetalt din ægtefælles pensionsordninger og  livsforsikringer. Er din ægtefælle død som følge af en ulykke, kan der også være nogle ulykkesforsikringssummer og erstatning for tab af forsøger.

 

Når der deles med børnene

Som ægtefælle kan du også vælge at dele med børnene – enten med det samme eller efter, at du har siddet i uskiftet bo i en periode.

Her opstår spørgsmålet: skal du så også dele det, der er kommet til udbetaling fra din ægtefælles pensionsordning, livsforsikring, ulykkesforsikring eller en erstatning for tab af forsørger?

Eller hvad med dine egne ordninger ? eller arv, gave eller forsikringer, som du har fra andre end din ægtefælle?

 

Din ægtefælles ordninger

Livsforsikringer,  pensionsydelser, erstatning for tab af forsørger og lignende, som tilfalder dig i anledning af din ægtefælles død, skal ikke deles med børnene. Det er en betingelse, at pengene ikke er brugt, og derfor er det nødvendigt, at du kan vise, hvor pengene er. 

EKS: Du fik 1.000.000 udbetalt efter din ægtefælle i form af en livsforsikring. Du købte et hus for pengene og boede i det i 5 år. Så flyttede du sammen med en anden og solgte huset; det kom der 900.000 kr. ud af. Du købte en bil for 150.000 kr. og satte resten – 750.000 kr. – i banken, hvor de stadig står. Efter yderlige 5 år besluttede du og din samlever, at I vil giftes. Derfor skal du nu dele din formue med børnene, da de har krav på at få deres arv efter deres far/mor, inde du gifter dig igen.  Her kan du holde de 750.000 kr. og bilen uden for delingen med børnene.

 

Dine egne ordninger

Dine egne livsforsikringer og pensionsordninger og lignende rettigheder, som ikke er udbetalt, skal ikke deles med børnene. 

 Udbetalinger fra kapitalpensioner og supplerende engangsydelser, som udbetales ”planmæssigt”, dvs. når du opnår pensionsalder, skal ikke deles med børnene.  Har du derimod hævet ordningen i utide, skal du dele den med børnene, når de skal have deres arv.

De samme regler gælder beløb, der er udbetalt som eengangsbeløb fra SP-pension, samt fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond og selvpensioneringskonti. 

 

Ydelser modtaget fra andre end din ægtefælles bo

Arv, gave og livsforsikringer samt pensionsydelser og lignende ydelser, som du har modtaget fra andre end din afdøde ægtefælle, skal normalt deles med børnene, når de skal have deres arv efter din ægtefælle.

Hvis du sender en anmodning til skifteretten om, at du vil dele med dine børn, inden 3 måneder efter, at du har modtaget arven, gaven, forsikringen eller pensionsydelsen, skal du dog ikke dele den med børnene. 

 

Ugifte samlevende

Hvis du har mistet din samlever, skal børnene have deres arv med det samme – der er ikke mulighed for at vælge et uskiftet bo. 

De beløb, som du modtager fra din samlevers livsforsikringer og pensionsordninger, samt eventulle ulykkesforsikringer og forsørgertabserstatninger, skal du ikke dele med børnene. 

 

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab