EU-Domstolen har i en dom fra den 19. april 2016 (Ajos-sagen) fastslået, at de nationale domstole også har pligt til at fortolke national lovgivning i overensstemmelse med EU-retten i sager mellem private.

 

Den konkrete sag omhandlede, hvorvidt en privat arbejdsgiver var berettiget til ikke at betale fratrædelsesgodtgørelse til en medarbejder, da medarbejderen på fratrædelsestidspunktet var fyldt 60 år og havde ret til arbejdsgiverbetalt alderspension. Arbejdsgiveren henholdte sig til den tidligere gældende § 2a, stk. 3 i funktionærloven, som den blev fortolket i retspraksis. Efter denne fortolkning havde medarbejderen ikke krav på fratrædelsesgodtgørelse, selvom medarbejderen efter sin fratræden fortsatte på arbejdsmarkedet.

 

EU-Domstolen tilkendegav, at ‎forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder, som nærmere defineret i ‎beskæftigelsesdirektivet, har den virkning, at bestemmelsen i den tidligere ‎gældende § 2a, stk. 3 i funktionærloven ikke er gældende. Også selvom arbejdsgiverene havde handlet i henhold til en klar national retstilstand.

 

Generelt fastslår EU-Domstolen, at det ‎er i strid med EU-retten, hvis en national domstol ikke fortolker national lovgivning i overensstemmelse med EU-retten. De nationale domstole er derfor forpligtet til at ændre en fast ‎retspraksis vedrørende fortolkning af en national bestemmelse. I de tilfælde hvor det ikke er ‎muligt at fortolke en national bestemmelse i overensstemmelse med EU-retten, vil den ‎nationale domstol være forpligtet til at undlade at anvende den bestemmelse, der er i ‎strid med EU-retten.

 

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab