Sælger bestiller en tilstandsrapport hos en bygningssagkyndig. Rapporten er gyldig i 6 måneder fra den byggesagkyndige har indberettet den, og det skal han senest 2 uger efter han har besigtiget ejendommen. Det betyder, alt andet lige, at du får en fagmands vurdering af ejendommen, og at den med rimelighed beskriver tilstanden på det tidspunkt hvor du har set på huset.

 

I dag får du også en Elinstallationsrapporten, der er gyldig i et år.

 

Det er ikke et krav, at sælger skal udlevere en tilstandsrapport. Det er frivilligt for sælger, men det er en god ide for både køber og sælger.

 

Hvis du som sælger vil undgå at hæfte for skjulte skader ved boligen er rapporten nødvendig.Rapporten er også nødvendig, hvis du som køber vil tegne en ejerskifteforsikring.

 

Som sælger kan du frigøre dig for dit almindelige ansvar for skjulte fejl og mangler, hvis du opfylder følgende krav:

 

• Får lavet en tilstands- og elinstallationsrapport

• Indhenter et tilbud på en ejerskifteforsikring

• Skriftligt tilbyder køber at betale halvdelen af den billigste tilbudte forsikringspræmie

• Fremlægger tilstandsrapporten, elinstallationsrapporten og tilbuddet om ejerskifteforsikring FØR køber skriver under.

 

Som sælger skal du derfor afvise at underskrive købsaftalen, hvis køberen har underskrevet købsaftalen uden at have modtaget materialet, for så har det hele været spildt og du er omfattet af det almindelige ansvar i op til 10 år.

 

Selvom du som sælger vælger at bruge ordningen, har du stadig en loyal oplysningspligt. Du skal fortælle hvad du ved om forhold, som kan have betydning for købers beslutning om at købe. Overholder du ikke "den loyale oplysningspligt", risikerer du alligevel at hæfte for fejl og mangler. Hvis du som sælger med vilje skjuler skader, tegn på skader eller ulovlige installationer, bliver du heller ikke fritaget.

 

Hvis en bygningsdel er spærret for den bygningssagkyndige, så der ikke er tilstrækkelig adgang, vil bygningsdelen eller installationen blive angivet som "gjort utilgængelig". I så fald dækker ejerskifteforsikringen ikke skader på den pågældende bygningsdel, og som sælger bliver du ikke ansvarsfri herfor.

 

Ordningen medfører kun ansvarsfrihed for sælger, for så vidt angår mangler ved bygningerne. Du hæfter som sælger stadig for mangler vedrørende selve grunden, f.eks. forurening, forhold der strider mod en servitut eller offentligretlige forskrifter, stikledninger og kloakledninger.

 

Ordningen er en stor hjælp til både købere og sælgere, men det kræver, at man er sig sit ansvar bevidst.

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab