Forældelse af anfordringsgældsbreve

 

Anfordringsgældsbreve forældes efter 10 år, hvor forældelsesfristen ikke har været afbrudt. 

 

For at afbryde forældelsesfristen, kræves at skyldneren udtrykkeligt eller via sin handlemåde erkender sin forpligtelse. I praksis kan skyldneren gøre dette ved eksempelvis at betale af på lånet eller betale renter, hvis det er aftalt, at der skal betales renter. Bemærk, at det gerne skal være klart, at betalingen vedrører det konkrete lån. 

 

Herudover er det også muligt, at få skyldneren til endnu engang at skrive under på, at lånet stadig eksisterer. Det anbefales ikke, at skyldneren blot erkender at skylde beløbet mundtligt, idet det bevismæssigt er stort set umuligt at bevise det. 

 

Når forældelsesfristen er afbrudt, går der fra det tidspunkt endnu engang 10 år, før lånet er forældet. 

 

Bemærk, at det ikke er nok, at lånet står opført i både skyldners og långivers regnskab, idet erkendelsen af at skylde lånet skal ske til långiver direkte. 

 

Konsekvenser af en forældelse:

 

Når et lån først er forældet, er det ikke muligt at få det til at genopstå. Ved en forældelse skylder skyldneren ikke længere pengene til långiver, og långiver har intet retskrav på at få en tilbagebetaling. 

 

Herudover opstår der nogle skatteretlige virkninger af en forældelse. Skyldneren vil oftest opnå en gevinst på en fordring. Gevinsten beskattes som kapitalindkomst, hvilket i de fleste tilfælde vil betyde en beskatning på 42 % + kirkeskat. 

 

Hvis skyldneren efterfølgende, grundet en moralsk forpligtelse, vælger at tilbagebetale beløbet, vil dette, skatteretligt, betragtes som en gave, som enten kan være gaveafgiftspligtig eller indkomstskattepligtig. 

 

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab