Kan jeg sikre min samlever ved at give hende ret til at bo i mit hus, efter at jeg er død?

 

Det er et spørgsmål, som vi ofte møder, når vi skal hjælpe ugifte samlevende med at oprette testamente.


Svaret er et ja – MEN – det er måske ikke den optimale løsning.


Situationen er som regel den, at husejeren gerne vil sikre sin samlever et ordentligt sted at bo, så længe hun lever. Når hun er væk, skal den værdi, som huset repræsenterer, tilfalde hans børn.

 

Udfordringer


Hvis den ret, som din samlever får, er en boligret – så bliver børnene ejer af huset allerede ved din død. Måske vil de helst have ejendommen solgt. Det er ikke sikkert, de kan overskue de forpligtelser, som de påtager sig ved at bliver ejere – i fællesskab – af en ejendom, som er lejet ud. Men det kan være svært at finde en køber, som vil have en ejendom, hvor din samlever har ret til at bo så længe hun lever.  Det kan betyde, at prisen presses – eller at der opstår konflikter mellem hende og børnene.


Hvem skal betale de udgifter, som der er ved at eje ejendommen – ejendomsskat, forsikring, renter og afdrag på gælden? Hvis ikke ejendommen skal være en løbende udgift for børnene, kan du bestemme, at hun skal betale en husleje. Men det kan være svært at fastsætte en passende leje mange år i forvejen. Det vil derfor kræve en nøje beskrivelse af, hvordan lejen skal fastsættes, hvis der ikke skal være mulighed for konflikt mellem hende og børnene på det punkt. Det vidner en del retsafgørelser om.


Hvis hun skal betale et beløb, som er mindre end markedslejen, kan det udløse skat hos hende af værdi af fri bolig og/eller hos børnene af en fiktiv leje. Og hvis du bestemmer, at markedslejen skal fastsættes af en ejendomsmægler, kan den blive så høj, at hun ikke har råd til at blive boende!

 

Hvad kan du gøre i stedet?


Først og fremmest er det vigtigt, at du og din samlever taler igennem, hvad der er vigtigt. Er det selve det sted, I bor nu, eller er det, at hun kan skaffe sig et sted at bo?


Hvis det drejer sig om, at hun helst vil have et sted – måske mindre end jeres fælles bolig, hvor hun kan flytte hen – kan du vælge at testamentere hende et beløb, som kan dække indskud i en lejlighed, udgifterne til flytning og andet, som kan hjælpe hende videre.


Hvis det er selve det sted, hvor I bor nu, der er vigtigt, kan du vælge at testamentere hende huset, men med en klausul om, at det skal tilfalde dine børn, når hun dør, eller når hun flytter fra det.  På den måde får hun status som ejer, så længe hun bor der – og den værdi, huset repræsenterer, tilfalder først dine børn, når hun ikke er der mere. Ulempen er, at der skal betales boafgift 2 gange af husets friværdi  - både når hun arver det, og når dine børn derefter overtager det.

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab