– en regulering af forældreansvarsloven/ Hvordan sikrer man samvær med barnet, når man som forældre går fra hinanden?


Hvis man vælger at gå fra hinanden, skal man, som de voksne, være opmærksomme på barnet. Forældreansvarslovens udgangspunkt er, at barnet skal bevare kontakten til begge forældre, og barnet har ret til at være sammen med den forælder, hvor barnet ikke har sin bopæl.


Forældreansvarsloven trådte i kraft i 2007, og der er løbende foretaget ændringer på baggrund af en evaluering i 2012, hvor bl.a. reglerne om ophævelse af fælles forældremyndighed blev ændret.


Den 1. oktober 2015 blev der ændret en række bestemmelser i forældreansvarsloven med henblik på at imødegå samarbejdschikane, når forældre strides om barnet – i medierne blev ændringerne kaldt ”chikanepakken”. 


Hovedformålet med lovændringerne er at hindre, at den ene forælder skubber den anden forælder ud af barnets liv ved at udøve samværschikane eller forhale en sag om samvær.


Med lovændringerne blev der indført mødepligt i Statsforvaltningen – altså kan en forælder ikke uden gyldig grund aflyse et møde og dermed forhale en sag.


Der blev indført en frist for, hvornår Statsforvaltningen skal have truffet en midlertidig afgørelse om kontaktbevarende samvær i de tilfælde, hvor der ikke allerede er kontakt mellem barnet og den forælder, som det ikke bor hos.


En midlertidig afgørelse om samvær truffet under en forældremyndigheds- eller bopælssag bliver automatisk endelig, så sagen omkring samvær ikke starter forfra i Statsforvaltningen.


Samvær som ikke gennemføres, og hvor dette ikke skyldes samværsforælderens forhold, udløser automatisk erstatningssamvær i den efterfølgende uge i samme omfang, på samme tidspunkt og på samme vilkår, som aftalt eller fastsat – dette gælder dog ikke feriesamvær.


Yderligere blev der dæmmet op for, at bopælsforælderen kan placere ferie med barnet uden for almindelige ferie- og helligdagsperioder på en sådan måde, at det går ud over barnets samvær med samværsforælderen. Det må dog kun foregå, hvis forældrene selv aftaler det, eller hvis Statsforvaltningen giver tilladelse til det.


Man skal være opmærksom på, at den der fraflytter den tidligere fælles adresse i første omgang mister bopælsretten på barnet – det kræver nemlig den anden forælders accept at få flyttet barnets adresse med. Hvis man ønsker at flytte eller bliver tvunget til at flytte, er det vigtigt, at man ikke flytter sin adresse i folkeregisteret – for har man først flyttet sin adresse uden at få barnets adresse med, vil man være at betragte som samværsforælder. I nogle situationer kan det være nødvendigt i en kort periode at acceptere at være samværsforælder for at få en aftale i stand om bl.a. kontaktbevarende samvær. 


Naturligvis er det svært at være enige om ret mange ting, når man står midt i et opbrud som familie – MEN gør et forsøg og hvis det mislykkes så søg rådgivning, inden der bliver truffet vigtige beslutninger, eller inden der bliver skrevet under på aftaler, man selv har lavet. Det kan så nemt gå galt, da disse aftaler også er gyldige og bindende.


Som forældre har man et kæmpe ansvar for, at ens barn kommer bedst muligt igennem en skilsmisse, og at barnet ikke bliver brugt som våben eller budbringer mellem forældrene.

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab