Kaution er noget de fleste har hørt om – og noget de fleste er enige om, at man skal holde sig fra!


Men ind imellem bliver en familie mødt med et krav, fra banken, om at ægtefællen skal kautionere, typisk for et bestemt beløb, af den anden ægtefælles gæld til banken.


Bankerne arbejder typisk med det der hedder ”selvskyldner-kaution” og det betyder, at banken er frit stillet, hvis de forlanger pengene indbetalt, om de vil kræve dem fra den ægtefælle, der skylder pengene i banken, eller om de kræver dem fra den ægtefælle, der har underskrevet på kautionen.


Det kan i nogle tilfælde give god mening at underskrive en kaution, men det er nødvendigt, at man sætter sig ind i, hvad det betyder for familien, hvis det går galt og gælden skal betales.


Kravet til ægtefællekaution stilles ofte uden særlig hensyntagen til den konkrete økonomiske risiko ved den virksomhed der drives, privatforbrug mv., og er sjældent afstemt i forhold til den kautionerende ægtefælles økonomiske formåen.
Man skal huske, at bare fordi man er gift, så er man ikke fælles om gælden! – noget der erfaringsmæssigt overses i mange hjem.


Skylder den ene ægtfælle mange penge væk og driver virksomhed, så kan en ægtefælle, der ikke hæfter for gælden, ikke forpligtes til at betale gælden i virksomheden. Det betyder, at den ægtefælle, der ikke hæfter, efter et økonomisk sammenbrud, er et ”ubeskrevet blad” og derfor som udgangspunkt er ”kreditværdig”.


Har ægtefællen skrevet under på en kaution, så hæfter de begge for gælden – for den del der er kautioneret for, og så er den ægtefælle der har kautioneret også ”gældsramt” efterfølgende og dermed ikke ”kreditværdig”.


Hvis ægtefællen kautionerer, er begge ægtefæller fremadrettet bundet økonomisk til virksomheden, med de begrænsninger, dette vil give fremadrettet og med det besvær, dette vil give, hvis ægtefællerne oveni beslutter at skilles. En skilsmisse betyder ikke, at man slipper for kautionen, og det er ikke gavnligt for dialogen i en skilsmisseramt familie, at den ægtefælle, der har fortsat virksomheden, kan ”ramme” den anden ægtefælle, ved at misligholde sin betaling til banken.


Der findes et regelsæt om ”god skik for finansielle virksomheder”, hvoraf fremgår, at bankerne ikke må indgå kautionsaftaler, hvis kautionsforpligtelsen står i misforhold til kautionistens økonomiske formåen. Det er naturligvis en vurdering, hvad den økonomiske formåen er, men der er ikke frit spil, og det er derfor heller ikke korrekt, når nogle banker henviser til, at kravet om kaution er fast praksis i en given type af sager/virksomheder!


Den ægtefælle, der kautionerer, skal derfor vurdere – hvis vi bliver skilt og jeg skal bo alene, med egen indtægt og egne udgifter – er der så luft i økonomien til at afdrage en gæld svarende til kautionsforpligtelsen?


Er du i tvivl om hvad en kaution betyder for dig, så kontakt din advokat.

 

Se tidligere artikel om emnet her:

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab