Mange er af den opfattelse, at når de sælger - og får lavet tilstandsrapport, så er de fri af evt. problemer med ejendommen.


Sådan er det imidlertid ikke helt!

 

Når du sælger en fast ejendom, så har du en loyal oplysningspligt – du har pligt til at fortælle, hvad du ved om din ejendom, og som en køber må formodes ikke umiddelbart selv at kunne opdage eller se. Og køberne kan mindre end sælger regner med!


Højesteret afsagde i 2013 en dom om arealforskel.

 

Parterne handlede et hus og i salgsaftalen står, at huset er på 150 m². det viser sig, at huset reelt kun er 122 m², så der mangler 28 m².

 

Fejlen var opstået ved en fejlagtig opmåling af stueplan og en efterfølgende beregning af en ny udnyttet 1. sal. Beregnet som en procentdel af grundplanet.

 

Højesteret siger, at en køber som udgangspunkt ikke kan påberåbe sig, at en bygnings fysiske tilstand er mangelfuld, hvis køberen fra sælgeren har modtaget en tilstandsrapport og oplysning om ejerskifteforsikring.

 

Men siger de så, sælger kan ikke fritages for ansvar for forhold som ikke er med i tilstandsrapporten – og derfor er noget, som køber ikke kan forsikre sig imod.


En urigtig oplysning om en ejendoms boligareal er ikke en ”fejl”, som kan påregnes at komme med i tilstandsrapporten, og derfor er sælgeren ikke fritaget for ansvaret.

 

Højesteret stadfæster landrettens afgørelse om, at sælger hæfter for den forkerte arealangivelse, og køber var derfor ikke afskåret fra at gøre krav gældende, selv om køber havde modtaget tilstandsrapport og tilbud om ejerskifteforsikring ved købet.

 

Køber fik et afslag i prisen på kr. 150.000,-

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab