Udskriv
Skrevet af Jacob Carl
Publiceret: Onsdag, 2. Marts 2016

Et forældrekøb er i al sin enkelthed en helt almindelig ejendomshandel, men der er alligevel en hel del forhold, du skal være opmærksom på. Det vil typisk være en ejerlejlighed, du køber for at leje den ud til dit barn.


Når du har fundet den lejlighed, der passer til formålet, skal du undersøge, om den overhovedet må lejes ud. I en del ejerforeninger er der tinglyst servitut, der forbyder udlejning, i andre er det vedtaget i ejerforeningen og fremgår af vedtægterne. Hvis der ikke er en servitut om emnet og der heller ikke fremgår noget af vedtægterne, kan lejligheden lejes ud.


Også belåningen skal du undersøge, da kreditforeningen typisk har en klausul omkring udlejning i pantebrevene, der gør, at de, hvis de ikke ved lejligheden udlejes, kan opsige lånet eller kræve, at der stilles sikkerhed for terminerne.


Når du lejer ud, så omfattes aftalen af lejeloven – det er ikke et krav, at der laves en skriftlig lejekontrakt, men det er ofte nyttigt, da en skriftlig kontrakt er nødvendig, hvis der skal søges boligsikring. Lejen skal fastsættes til gældende markedsleje, både på grund af boligsikringen, men også på grund af skattemæssige forhold.  Spørg eventuelt mægleren, hvad lejeniveauet ligger på i det område, hvor lejligheden ligger.


Beregning af boligstøtte er et komplekst regnestykke, som blandt andet afhænger af indkomst, antal personer i husstanden, formue og meget mere – du skal benytte www.borger.dk og beregne dit barns boligstøtte, så barnet kan lægge et budget for studietiden.


Du kan benytte virksomhedsskatteordningen, da udlejning er erhvervsmæssig virksomhed. Hvis du er erhvervsdrivende og køber en lejlighed, bør du drøfte de skattemæssige aspekter med din revisor, før du køber lejligheden.


Det er ikke givet, at et køb af lejligheden kan hvile i sig selv. Få lavet en beregning, inden du begiver dig ud i et køb.


Køb af ejerlejligheder er ofte mere kompliceret end handel med parcel- og sommerhuse. Papirmængden er oftest betydelig, og der skal skaffes et overblik også ejerforeningens virke og økonomi.