Fortrydelsesretten i § 6 i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom gælder også for kolonihavehuse, der hovedsageligt er bestemt til beboelse for køberen.

 

Det er almindeligt kendt, at man har 6 hverdage til at fortryde i, når man køber hus.


Nu har Vestre Landsret afsagt en dom, hvorefter fortrydelsesretten også gælder, når man køber et kolonihavehus på 12,5 kvm, til en pris på kr. 20.000,-


Historien var helt enkelt den, at der blev lavet en aftale om handel med et kolonihavehus, som køberne fortrød 3 dage senere. Køber ophæver handlen og vil have sine penge tilbage.


Landsretten – og også byretten – når frem til, at reglerne om fortrydelsesret gælder ejendomme, der er bestemt for beboelse for køberen, uanset at bygningen ligger på en lejet grund, og uanset at bygningen ikke er større eller ikke koster en uoverskuelig sum.


Der ligger et ganske anseeligt antal kolonihavehuse i dette land, hvor fortrydelsesretten nu altså er gældende, men det rækker formentligt også til at dække andre småhuse, som f.eks. jagthytterne på værnengene i bunden af Ringkøbing Fjord. Også disse er for manges vedkommende mindre bygninger på lejet grund, men med det fælles træk, at de skal bruges til beboelse for ejerne, som jagthytte og for manges vedkommende også som sommerhus.


Rettens begrundelse bygger på en fortolkning af lovens bestemmelser.


Retten udtaler, at reglerne gælder for aftaler om køb af fast ejendom, når ejendommen hovedsagelig er bestemt til beboelse for køberen.


»Fast ejendom« ikke helt entydigt defineret i lovgivningen, men det er efter forarbejderne til bestemmelsen forudsat, at der ved fast ejendom forstås blandt andet bygninger på lejet grund. Efter lovens ordlyd omfattes endvidere aftaler om køb af andel i en andelsboligforening og af aktie eller anden form for rettighed, der giver brugsret til en bolig. Det er i den forbindelse uden betydning, hvad der er betalt for den faste ejendom, andelen eller rettigheden.


Det fremgår af blandt andet betænkningen til loven, at fritidshuse m.v. normalt vil være omfattet.


Reglerne om fortrydelsesret ved erhvervelse af fast ejendom kan således også finde anvendelse ved aftale om erhvervelse af et kolonihavehus.

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab