Sådan lyder spørgsmålet fra ægtefæller til kriseramte landmænd, når de efter en dialog med banken kontakter TELLUS Advokater.


For at give et forståeligt svar på det spørgsmål skal vi lige se lidt på reglerne om formue og gæld i et ægteskab.


Mange tror, at alt bliver fælles ejendom, når man bliver gift. Men sådan er det ikke:


Ægtefæller disponerer hver især over den formue, som de har indbragt i ægteskabet. Indbragt betyder, at ægtefællen ejede det ved ægteskabets indgåelse, eller at det er købt i ægtefællens navn under ægteskabet.


En myte, som jeg ofte møder, er, at gælden jo er fælles, når man er gift. Det er ikke rigtigt!!


Ægtefæller hæfter hver især for den gæld, som vedkommende har stiftet. Kreditor kan altså kun kræve penge hos den ægtefælle, der har skrevet under på forpligtelsen eller har bestilt den vare, som gælden vedrører.


Men ægtefællen har jo skrevet under på alle pantebrevene i ejendommen??


Det betyder ikke, at ægtefællen er forpligtet til at betale gælden. Ægteskabslovene indeholder bestemmelser om, at den ægtefælle, som ejer familiens bolig, ikke må pantsætte den uden den anden ægtefælles samtykke. Så hvis du har skrevet under ”som ægtefælle”, er der kun tale om et samtykke til pantsætningen. Har du derimod skrevet under ”som meddebitor” eller ”som selvskyldnerkautionist” – så har du påtaget dig en forpligtelse til at betale.


Det var juraen.


En del ægtepars strategi går ud på, at de holder deres virksomhed(er) og privatøkonomien adskilt for at sikre sig i tilfælde af konkurs.


Hvis manden f. eks. er selvstændig, og konen er lønmodtager, tilrettelægger de formuen sådan, at manden ejer de aktiver, som bruges i virksomheden og hæfter for den gæld, der vedrører virksomheden. Konen ejer de private aktiver – bolig, sommerhus, privatbil – og hæfter for den gæld, der vedrører disse aktiver. Hvis mandens virksomhed går konkurs, kan kreditorerne ikke kræve konens aktiver realiseret, og man beskytter på den måde privatboligen mv.


Når banken nu kræver kaution hos konen – eller pant i hendes ejendom – er det for at få konen til at forpligte sig til at betale den gæld, der ikke er dækning for hos manden.


Hvis konen accepterer bankens krav, mister familien beskyttelsen af privatboligen eller af evt. anden formue, som man skulle bruge at komme videre på – og så har man opgivet sin oprindelige strategi.


Hvis konen ingenting ejer, er kautionen ikke noget værd for banken, og banken opnår i så fald kun at forgælde begge ægtefæller.


Svaret på spørgsmålet: Nej, du skal ikke skrive under som kautionist. Hvis du vil hjælpe din ægtefælles kriseramte virksomhed, er det bedre, at du rejser et konkret beløb, som du låner ham/hende. At gøre det forudsætter, at en analyse af virksomheden viser, at den efter kapitaltilskuddet har en realistisk chance for at overleve. Ellers har du tabt dine penge.

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab