I forbindelse med ejendomshandler og skifte af dødsboer oplever vi ofte, at folk ikke kan finde papirerne vedrørende ejendommen.

 

Men fortvivl ikke – det er ikke alle papirer, der er lige vigtige.

 

Skøder 

I september 2009 blev tinglysningen gjort digital, og i den forbindelse blev papirskøderne afskaffet. Skødet er nu en fil, som ligger i Tinglysningsrettens database. De skøder, som er tinglyst før digitaliseringen, er scannet ind og kan downloades fra Tinglysningsrettens hjemmeside, hvis man har brug for at vide, nøjagtig hvad der er aftalt mellem køber og sælger.  De originale papirskøder har derfor ingen betydning længere.

 

Pantebreve

Også pantebrevene er blevet gjort digitale. De pantebreve, som er tinglyst før digitaliseringen, skal indsendes til tinglysningen for at blive konverteret til en digital fil. Når først det er sket, er papirpantebrevet uden betydning.

 

I mange tilfælde er et pantebrev blevet indfriet for længe siden, og kreditor har måske sendt det til ejendommens ejer, men har ikke sørget for at få pantebrevet slettet i tingbogen. Sådanne pantebreve har ikke været sendt frem til konvertering. Har du mistet et papirpantebrev, som ikke er konverteret, kan du ikke få det slettet i forbindelse med salg af ejendommen, uden at det først skal behandles i retten og annonceres i Statstidende. Sådan en proces tager som minimum 5-6 måneder og ofte mere end et år.  Så pas endelig på gamle papirpantebreve, som du finder i skuffer og skabe!

 

Servitutter

Servitutter er begrænsninger i en ejers dispositionsret over ejendommen og er ofte tinglyst på ejendommen. De allerfleste servitutter ligger indscannet i Tinglysningsrettens databaser sammen med de gamle skøder. Meget gamle servitutter kan måske være svære at finde der, men som hovedregel kan man finde de, som er tinglyst fra 1926 og fremefter.

 

Matrikelkort, drænkort, byggetegninger, kloak og andre rørføringer

Meget af dette materiale findes også indscannet hos forskellige offentlige myndigheder, som f.eks. Geodatastyrelsen og kommunen. Men har du gamle kort og tegninger vedrørende ejendommen, så lad være at smide det ud! Det er ikke alle steder, tingene er blevet scannet – og hvis du selv ligger inde med materialet, er det jo nemmere, end at din rådgiver skal lede efter det hos myndighederne, når ejendommen skal sælges.

 

 

 

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab