Hvordan er det så med det fælles hegn ind til naboen?

 

Det er hegnsloven, der regulerer dette, og den arbejder med forskellige typer af hegn.

 

Fælleshegn: Et hegn, der står i skellet mellem to grunde.


Eget hegn: Et hegn, der står langs skellet, men ikke i skel og ikke længere end 1,75 meter fra skel.

 

Som naboer må man selv bestemme, hvordan hegnet skal se ud – om det skal være en hæk, et plankeværk, et trådhegn, en mur eller noget helt andet igen.

 

Hvis man ikke kan blive enige, er udgangspunktet, at hegnet skal være 1,8 – 2,0 meter højt, målt i skel. Et fælleshegn skal stå i selve skellet.

 

Er naboerne uenige om højden af egne hegn, fastsættes højden normalt til at skulle være mellem 1,8 – 2,0 meter plus afstanden til skellet. Egne hegn må ikke være til større ulempe for naboen end et fælleshegn.

 

 

Opsætning og vedligeholdelse af hegn:

Naboer skal normalt deles om arbejdet og udgifterne til opsætning og vedligeholdelse af et fælleshegn.

 

Hvis begge naboer har en interesse i at opsætte et fælleshegn, har de ifølge hegnsloven pligt til at deltage i opsætning af hegnet. Man skal blive enig med sin nabo om, hvilken slags hegn man vil have.

 

Naboer må selv finde ud af, hvordan og hvornår vedligeholdelsen skal foregå.

 

 

Ændringer af hegn:

Hvis man ønsker at ændre et fælleshegn, skal man være enig med sin nabo om det. Kan man ikke blive enig – og ønsker man fortsat at ændre hegnet – skal man henvende sig til hegnsynet i kommunen.

 

Egne hegn må man derimod gerne ændre eller fjerne. Hvis der ikke er et andet hegn mellem de to ejendomme, skal naboen have besked mindst én måned før, man foretager ændringerne.

 

Hvis man er utilfreds med en afgørelse, der er truffet af hegnsynet, kan man skriftligt indbringe sagen for domstolene senest 4 uger efter, at hegnsynets afgørelse er meddelt parterne.

 

 

Træer:

Træer bliver normalt ikke regnet for et hegn, men i nogle tilfælde vil træerne tilsammen danne et hegn. Hvis træerne udgør et hegn, kan man henvende sig til hegnsynet i kommunen. Hegnsynet vurderer, om træerne har karakter af et
hegn.

 

Ifølge hegnsloven må et træ ikke vokse ind i et fælleshegn og beskadige det, og træets grene må ikke være til fare for andre. Træer må heller ikke forhindre naboen i at færdes på sin grund med haveredskaber eller lignende.

 

Hvis man ønsker at klage over, at naboens træer skygger, eller at grenene vokser ind over ens grund eller lignende, kan hegnsynet normalt kun tage sig af sagen, hvis træerne tilsammen udgør et hegn. Er dette ikke tilfældet, må man i stedet anlægge en retssag ved domstolene.

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab