Jeg får ofte spørgsmålet fra mine kunder, om jeg ikke har et standard-testamente eller en standard–ægtepagt, som de selv kan udfylde. Desværre er det ikke så nemt.

 

Det at lave et testamente eller en ægtepagt kræver en analyse både af familiens situation, af de ønsker, familien har, og af den formue, som dokumenterne skal styre. At finde den rigtige løsning kræver derudover en gennemgang af de forskellige muligheder, som findes, herunder en vurdering af de fordele og ulemper, som de forskellige løsninger fører med sig. Det siger sig selv, at en sådan gennemgang tager tid – og koster penge. Og ønsket om at spare rådgiverkroner, hvor det er muligt, er forståeligt.

 

På markedet findes udbydere af standardprodukter til en række forskellige dokumenter. Når vi i TELLUS Advokater ikke melder os som udbyder af standardtestamenter, skyldes det, at der ikke i prisen for et standardprodukt er plads til den nødvendige analyse.

 

Gift eller samlevende?

De nye regler i arveloven giver mulighed for, at ugifte samlevende testamenterer lige så meget til hinanden, som hvis de var gift. Men de skatte- og afgiftsmæssige regler om arv mellem ægtefæller og mellem ugifte samlevende er stadig vidt forskellige. Vi oplever mange forskellige ønsker til, hvem der skal arve formuen, når den sidste af parret er død. Og i gennemgangen af de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser får mange par øjnene op for, at det faktisk er en dyr løsning at vælge det ugifte samliv.

 

For nylig lavede jeg en analyse for et ugift, samlevende par med ”dine, mine og vore børn”. De ønskede, at formuen skulle deles lige mellem hele børneflokken, når den sidste af dem var død. Beregningerne viste, at det kunne komme til at koste omkring 500.000 kr. ekstra i boafgift, hvis de ikke giftede sig. Så parret valgte at holde bryllup…

 

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab