Andelsboliger kan for mange være løsningen, hvis man hverken vil eje eller leje.


Andelsboliger har pga. nogle grimme overbelåningssager fået et noget negativt omdømme, men det er ikke nødvendigvis sandheden for alle andelsboliger, at de er ”farlige” at investere i. Der findes faktisk mange andelsboliger, hvor foreningen har en fornuftig finansiering, og hvor andelsboligen er et rigtig fornuftigt valg af boligform.


Renteswaps er i nogle foreninger grundlaget bag en del af finansieringen. Det er oftest en uegnet form for finansiering ved private bolighandler, da swapaftalerne er meget komplicerede og ikke nemme at gennemskue for almindelige danskere.

 
Det har også vist sig i alle de sager om renteswaps, der efterhånden er kørt gennem Pengeinstitutankenævnet og domstolene, at de fleste mennesker simpelthen ikke forstår produktet – og så skal man som hovedregel heller ikke købe det.


Andelsforeninger fastsætter en såkaldt andelskrone på den årlige generalforsamling. En andelsbolig må ikke sælges for en højere pris end den, der er fastsat på generalforsamlingen. Der fastsættes dog kun en maksimalpris, hvorimod der ikke er nogen nedre prisgrænse.


Når der handles en andel, tager man udgangspunkt i maksimalprisen og oven i prisen lægges der et beløb til forbedringer, og der trækkes et beløb fra for mangler.


Andelsboliger er billige i pris sammenlignet med en ejerlejlighed – om end de to boligformer ikke i øvrigt kan sammenlignes direkte!


Som andelshaver ejer du ikke din bolig og er derfor undtaget fra at betale ejendomsværdiskat. Da du ikke ejer boligen, men blot køber en andel og dermed en brugsret til en del af ejendommen, er de fleste købere henvist til at finansiere købet via et banklån.


Det kræver grundig forberedelse og for de flestes vedkommende også rådgivning, da man som andelshaver også hæfter for foreningens gæld. Man er nødt til at sætte sig ind i, hvad de juridiske konsekvenser er af, at man ejer noget sammen med andre og hæfter fælles for gælden. 


Mange andelsforeninger har bopælspligt og tillader derfor ikke, at man lejer sin andel ud. Derfor bør du sætte dig ind i foreningens regler på området, hvis det er vigtigt for dig at kunne rejse væk i længere tid, eller du har tænkt dig at købe andelen til børnene som bolig i studietiden.


Er du i tvivl, så søg hjælp i dit pengeinstitut eller hos en advokat. De kan hjælpe dig med at belyse konsekvenserne af købet af andelen, så du får det rigtige grundlag for at træffe din beslutning.

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab