I december 2014 vedtog Folketinget en lov om ophævelse af reglen om, at det i en ansættelseskontrakt eller en kollektiv overenskomst kan aftales, at ansættelsesforholdet slutter, når den ansatte fylder 70 år. Det kan herefter ikke længere gyldigt aftales, at en medarbejder skal fratræde ved 70 år.


Den nye lov træder i kraft den 1. januar 2016. Den får naturligvis betydning for alle ansættelseskontrakter, som indgås efter lovens ikrafttræden.


Men loven rækker også tilbage i tiden. Hvis det er bestemt i en kontrakt, indgået før den 1. januar 2016, at den ansatte skal fratræde ved 70 år, bliver denne bestemmelse i kontrakten nemlig ugyldig.

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab