Pr. 1. marts 2012 kommer en ny lov om ægtefælleskifte, som forhåbentligt gør tingene lidt lettere.

 

Loven handler om, hvordan man opgør og fordeler formuen efter separation eller skilsmisse.
 
Når man er gift, har man som udgangspunkt formuefællesskab. Skal man separeres eller skilles, så er det nødvendigt, at man får afsluttet formuefællesskabet og fordelt alting, så hver ved, hvad han/hun ejer. Et sådant ægtefælleskifte kan være meget besværligt og langvarigt, både fordi parterne måske er uenige om, hvad de hver især ejer (og evt. ejer sammen) og fordelingen af dette, og fordi lovens regler for deling måske ikke altid er lige hensigtsmæssige i den virkelige verden.
 
Den eksisterende lov er fra 1874.

Frem til foråret 2011 arbejdede et udvalg nedsat af folketinget på at lave en ny lov om ægtefælleskifte. Arbejdet førte til en betænkning, som relativt hurtigt førte til et lovforslag, som blev vedtaget 1. juni 2011. Reglerne træder i kraft 1. marts 2012.
 
Der bliver ikke tale om nogen form for tilbagevirkende kraft i loven. Har man indleveret sin anmodning om skifte til skifteretten inden 1. marts 2012, færdigbehandles sagen efter de gamle regler, og indleverer man anmodningen den 1. marts 2012 eller senere, behandles sagen efter de nye regler.
 
De grundlæggende ændringer


På trods af den meget gamle lov, man skulle have moderniseret, er der meget få ændringer, og specielt hvad angår selve ægtefælleskiftet, er loven stort set det samme. Udover ”renskrivningen” har det overordnede formål med lovændringen været at forbedre tilbuddet til ægtefæller, der har behov for hjælp til skifte ved separation eller skilsmisse.
 
Hovedreglen i den nye lov er stadigvæk, at ægtefællerne selv skal sørge for at dele deres fællesbo ved separation eller skilsmisse. Det offentlige kan kun hjælpe, hvis de er uenige.
 
Den nye ordning lægger vægt på samspil mellem skifteretten og en autoriseret bobehandler, hvilket ligner den måde man gør det på med dødsboer: Skifteretten skal forestå den indledende vejledning, herunder skabe klarhed over, om de nødvendige oplysninger om aktiver og passiver foreligger, afklare tvistpunkter samt undersøge forligsmuligheder. Kan sagen ikke sluttes med vejledning, udpeges en bobehandler, der skal forestå bobehandlingen og afgøre tvisterne. Skifteretten fører tilsyn med bobehandleren.
 
En stor og væsentlig ændring for selve ægtefælleskiftet er, at tidspunktet for ophør af formuefællesskabet fremrykkes til ansøgningen om separation eller skilsmisse, i stedet for som det er nu: det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse om separation/skilsmisse. På den måde kan man måse forhindre, at én af ægtefællerne ”gemmer” sin formue i den periode, hvor myndighederne behandler separations/skilsmissesagen.

 

De mindre ændringer


Den offentlige bistand udvides på flere måder, hvoraf disse 3 springer mest i øjnene:
 
1. Skifteretten kan behandle enkeltstående tvister om fællesboets aktiver og passiver. Det betyder, at man ikke behøver få hele sagen behandlet hos det offentlige, men kan nøjes med at få hjælp til den ene ting man er uenig om.


2. Ægtefæller, som kun har gæld har ikke før kunnet få hjælp til bodelingen, men det kan de nu.


3. Ugifte samlevende eller ægtefæller med særeje, der har sammenblandet deres økonomi, kan nu også få skifterettens hjælp til bodeling.


Hvis man ikke kan betale omkostningerne ved skiftet, har man altid kunnet søge om statens bistand i form af fri proces. Det kan man stadig, men nu afgøres det ikke længere af Civilstyrelsen, men derimod af den lokale skifteret. Det bevirker forhåbentligt også en hurtigere proces på dette område.
 

Udgifterne til det offentligt skifte ændres, og retsafgifterne omlægges, så afgiften bliver mindre for ægtefæller, der medvirker konstruktivt til processen.

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab