Fremtidsfuldmagter styrker borgernes ret til at bestemme over eget liv.


Justitsministeren har fremsat et lovforslag om fremtidsfuldmagter


Ved at oprette en fremtidsfuldmagt kan man selv udpege en person til at sørge for ens økonomi og personlige forhold, hvis man på et tidspunkt ikke længere selv har evne til det. Det kan være en stor tryghed at vide, at det er en, som man selv har valgt og stoler på, der om nødvendigt vil tage over hvis man bliver syg og f.eks. rammes af demens eller andet der forhindrer en selv i at varetage egne interesser.

Med lovforslaget om fremtidsfuldmagter betyder det, at borgerne kan få større indflydelse på, hvordan deres forhold skal varetages, hvis de på et tidspunkt ikke længere evner dette selv.  Det kan f.eks. være i forbindelse med varetagelsen af almindelige bankforretninger, lejeaftaler, lånomlægning, investeringer og PBS-aftaler – eller det kan dreje sig om vigtige personlige beslutninger om pleje, omsorg og lignende.


Den, der får fremtidsfuldmagt, vil kunne repræsentere fuldmagtsgiveren og derved varetage fuldmagtsgiverens interesser. Aftaleparter som f.eks. banker vil samtidig have sikkerhed om fuldmagtsforholdet.
Fremtidsfuldmagten skal oprettes digitalt i et register, som bliver lavet til formålet – Fremtidsfuldmagts-registeret. Man vil løbende kunne tilbagekalde eller ændre i en oprettet fuldmagt ved at logge ind i registret med sin digitale signatur. Kun hvis fuldmagtsgiveren på grund af sygdom eller tab af mental kapacitet ikke selv kan varetage sine forhold, kan fuldmagten efter anmodning sættes i kraft af Statsforvaltningen.


Lovforslaget har været til førstebehandling i Folketinget og er nu i udvalgsbehandling.

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab