TELLUS Advokater har vundet en skattesag i landsretten om afgift af arv.

 

Baggrund

I et dødsbo var der en formue på ca. 10 mio. kr. Arvingerne var afdødes enke og 2 børn. I boet var en landbrugsejendom, som enken overtog. Et salg af ejendommen til den pris, som ejendommen var sat til i opgørelsen, ville udløse en skattepligtig fortjeneste på ca. 4,3 mio. kr. Enken overtog også forpligtelsen til at betale skatten, idet betalingen først skulle ske, når hun engang solgte ejendommen.

 

Når skatten ikke skal betales i forbindelse med bobehandlingen, kan den ikke trækkes fra som gæld i boopgørelsen. Efter boafgiftsloven får man i stedet lov at trække 30 % af fortjenesten fra, inden der skal beregnes boafgift af arven.

 

Enken skulle have ¾ af boets formue, mens børnene skulle arve ¼. Det er kun børnenes arv, der skal betales boafgift af.

 

Skats holdning

SKAT forlangte, at kompensationen på de 30% skulle trækkes fra, inden enkens del af boet blev beregnet, idet kompensationen måtte sidestilles med en almindelig gældspost i boet og skulle overtages af enken.

Boet mente, at enkens ¾ skulle beregnes først, og kompensationen trækkes fuldt ud fra i børnenes arv, idet det alene var børnene, der skulle betale afgift. Bobehandleren havde beregnet boafgiften til 121.000 kr.

 

Rettens holdning

Skifteretten gav SKAT medhold og beregnede boafgiften til 283.000 kr.

 

TELLUS Advokater klagede på boets vegne over afgørelsen til Vestre Landsret, som gav boet medhold. Landsretten henviste navnlig til, at kompensationen på de 30 % skal fratrækkes ”ved opgørelsen af den afgiftspligtige arvebeholdning”, hvilket måtte forstås som børnenes arv alene, da enken ikke skulle betale boafgift. Landsretten fandt det derfor uden betydning, at det ikke var børnene, der arvede ejendommen, og overtog forpligtelsen til at betale skat.

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab