Østre Landsret har i en dom fra 11. december 2013 afgjort, at en kvinde efter 22 års samliv havde krav på 100.000 kr.

 

Parret flyttede sammen i 1988 på mandens ejendom, som han havde købt 4 år tidligere. Han havde selv 70.000 kr., mens resten af købesummen på 340.000 kr. blev finansieret ved lån.

Under samlivet fik parret 2 børn. Under hele samlivet havde de arrangeret sig sådan, at manden betalte alle faste udgifter på ejendommen, mens hun betalte alle andre udgifter til familien, herunder udgifter til børnenes institutionspladser og udgifter til familiens bil.

Begge havde under hele samlivet været udearbejdende og havde haft nogenlunde samme indtægt.

 

Ved samlivets ophør i 2010 havde manden en formue på ca. 900.000 kr., bestående af friværdien i den faste ejendom og en båd. Derudover havde han indsat store beløb på pensionsordninger. Kvinden havde stort set ingen formue.

Kvinden havde krævet 350.000 kr., men fik altså 100.000 kr.

Af de forklaringer, som parret afgav i retten, kan man se, at de stort set aldrig har diskuteret, hvem der skulle betale hvad, og hvilke konsekvenser det kunne få, hvis de gik fra hinanden. Det blev bare sådan, at han betalte ejendommen, og hun betalte resten. De overvejede på et tidspunkt at gifte sig, men det blev heller ikke til noget.

 

Dommen er helt i tråd med en ældre højesteretsdom, som vi omtalte i en artikel HER.

 

Få en aftale om, hvordan I skal dele, hvis I går fra hinanden

Uanset om I vælger at gifte jer eller at bo sammen uden at være gift, kan I aftale retningslinjerne for, hvad der skal ske, hvis I går fra hinanden.

Hvis I er gift, sker det ved oprettelse af en ægtepagt. Er I ugifte samlevende, kan I oprette en samlivskontrakt.

 

Hos TELLUS Advokater er det gratis at få gennemgået de konsekvenser, en samlivsophævelse har, og de muligheder, der er for at aftale noget på forhånd.

Hvis I vælger at få oprettet ægtepagt eller samlivskontrakt, betaler I sædvanligt honorar for dette.

 

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab