Om gaveafgifter, afgiftsfrie beløbsgrænser og bestemmelser omkring gaver.

 

Der er ganske mange mennesker, som træffer bestemmelser om særeje og båndlæggelse i forbindelse med arv til deres børn. Dette kan ske ved at oprette et testamente. Det er imidlertid også muligt at træffe bestemmelser om særeje og/eller båndlæggelse, hvis du giver dit barn en gave.

 

Hvornår skal der betales gaveafgift?

Du har årligt lov til at give dine nære slægtninge (såsom børn og børnebørn) en gave på op til ca. 59.000 kroner, uden der skal betales afgift af gaven. Gaver udover dette beløb skal der betale 15 % af i gaveafgift, når det drejer sig om nære slægtninge.

 

Hvis der er tale om fjernere slægtninge, skal der betales 36,25 % i gaveafgift. Hører man hverken til de nære eller fjernere slægtninge, skal der betales almindelig indkomstskat af en gave.

 

Se nærmere i faktaafsnittet nederst omkring størrelsen af de afgiftsfrie gaver, definitioner vedrørende slægtninge m.v.

 

Gavebrev

Der er ikke nogen formkrav til gaver, og du behøver derfor ikke at oprette et dokument på det, hver gang du giver dit barn en gave. Hvis du vil træffe bestemmelser om særeje eller båndlæggelse af gaven, er det imidlertid en rigtig god idé at lave et gavebrev. Heri kan du fastsætte vilkårene for gaven.

 

Særeje

Du kan i gavebrevet bestemme, at gaven skal være særeje for dit barn. Du skal i den forbindelse tage stilling til, om særejet skal gælde i dødsfaldssituationen (fuldstændigt særeje), eller om det kun skal gælde i skilsmissesituationen (skilsmissesæreje). Du kan også kombinere de 2 særejeformer på forskellig måde.

 

Hvis du i gavebrevet bestemmer, at gaven skal være dit barns særeje, betyder det, at barnet ikke skal aflevere halvdelen af gaven til sin (tidligere) ægtefælle, hvis barnet bliver skilt. Dette kræver dog, at man kan ”finde” gaven hos dit barn, - dit barn bør derfor holde gaven adskilt fra sin øvrige formue, for at særejet skal have nogen virkning.

 

Hvis du har bestemt, at gaven også skal være særeje i dødsfaldssituationen, får særejet betydning, hvis dit barn dør som den første i sit ægteskab, og barnet selv har børn (dine børnebørn). I så fald vil særejet typisk betyde, at dine børnebørn arver en større del af gaven, end de ellers ville have arvet, mens en tilsvarende mindre del af gaven går til dit svigerbarn.

 

Båndlæggelse

Du kan i gavebrevet bestemme, at gaven skal båndlægges, så dit barn ikke frit kan råde over gaven, og barnets kreditorer ikke kan foretage udlæg i gaven. Du kan i den forbindelse bestemme nærmere, hvordan gaven skal forvaltes, - herunder f.eks. hvilken bank, gaven skal sættes ind i, hvem der skal administrere beløbet, og på hvilke betingelser dit barn kan få gaven frigivet – helt eller delvis. Båndlæggelsen kan gøres livsvarig for dit barn, eller du kan bestemme, at gaven skal frigives, når dit barn opnår en bestemt alder, eller der indtræffer en bestemt begivenhed i barnets liv.

 

Hvis du ikke har truffet nærmere bestemmelser om forvaltningen af den båndlagte gave, vil reglerne for båndlagt arv blive anvendt. Gaven vil i så fald blive administreret af Civilstyrelsen og vil blive indsat i en forvaltningsafdeling i en bank, - medmindre Civilstyrelsen bestemmer, at barnet kan fritages for båndlæggelsen. Dette vil ofte ske, hvis gaven er under 100.000 kr., og dit barn ikke allerede har midler i en forvaltningsafdeling i forvejen.

 

FAKTA

I 2013 er det afgiftsfrie grundbeløb for gaver til nærtbeslægtede på 58.700 kr. Dette har tidligere været reguleret en smule i opadgående retning hvert år. I de seneste år har den imidlertid ligget fast på dette beløb, men fra 2014 sker der igen en årlig regulering. I 2014 er det afgiftsfrie beløb på 59.800 kr. På samme måde har det afgiftsfrie grundbeløb for gaver til svigerbørn ligget på 20.500 kr. gennem de sidste år, men i 2014 stiger det til 20.900 kr.

 

Nærtbeslægtede er i denne sammenhæng defineret som børn, stedbørn og børn af disse, forældre, afdøde børns eller stedbørns efterlevende ægtefælle, personer, der har haft fælles bopæl med gavegiver i de sidste 2 år før modtagelsen af gaven og plejebørn i visse situationer.
Både nærtbeslægtede og svigerbørn skal betale 15 % i gaveafgift, men det afgiftsfrie grundbeløb til de to grupper er altså af forskellig størrelse.

 

Stedforældre og bedsteforældre har samme bundfradrag som de nærtbeslægtede, men har derudover en gaveafgift på 36,25 %.
Gaver mellem ægtefæller er afgiftsfrie, men vær opmærksom på, at større gaver kun gyldigt kan gives, hvis ægtefællerne samtidig opretter en gaveægtepagt.

Seneste nyt fra TELLUS

 

Majsmarken 1, 7190 Billund

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Nupark 47, 7500 Holstebro

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Tlf: 76 60 23 30

Email: sikkermail-tellus@tellus.dk

Advokatanpartsselskab